Prospectus

nl en

Het Romeinse Rijk in zijn bloeitijd onder de Severi

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In veel opzichten beleefde het Romeinse Rijk zijn bloeitijd in de decennia kort voor en na het jaar 200, ongeveer de tijd van de dynastie der Severi (193-235). Het rijk verkreeg toen zijn grootste omvang en leek onaantastbaar voor aanvallen van buiten. De verstedelijking in de provincies (poleis en civitates) bereikte een hoogtepunt. Daaraan gepaard ging een verdere maatschappelijke en politieke homogenisering (in 212 krijgen alle vrije bewoners het Romeinse burgerrecht). Economisch bloeide het rijk op vele terreinen, terwijl in literatuur en wetenschap de klassieke tradities nog altijd in ere gehouden werden. Tegelijk kondigde zich op vele gebieden verandering aan: van de beeldende kunst tot de invulling en aankleding van een autocratisch en vergoddelijkt keizerschap, van nieuwe gevaren aan de grenzen tot nieuwe stromingen in de filosofie en op het brede terrein van de religiositeit, waar een ‘tegen-religie’ als het christendom steeds duidelijker zichtbaar werd. In het hc zullen we deze en andere onderwerpen de revue laten passeren in een combinatie van chronologische vertelling en thematische analyse.

Leerdoelen

Kennis van de grote lijnen van de geschiedenis en cultuur van het Romeinse Rijk in de tijd van de Severi; inzicht in enkele van de belangrijkste problemen die daarmee samenhangen en in de daarbij gehanteerde bronnen en literatuur.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Ja, beperkt (het uitgereikte materiaal, rooster e.d. op blackboard).

Literatuur

Wordt op het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail: Dr. H.W. Singor