Prospectus

nl en

Chinese film and society

Course
2023-2024

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen.

Studenten die binnen deze cursus hun BA Eindwerkstuk willen schrijven, zullen hiervoor toestemming moeten krijgen vanuit de opleiding. Aanmelden voor begeleiding bij het eindwerkstuk kan middels dit formulier.

Beschrijving

Bij dit college analyseren we Chineestalige films die rond het moment van hun verschijnen veel reacties en discussie uit de samenleving hebben opgeroepen.
Denk hierbij aan een film als A Touch of Sin (Tian zhuding, r: Jia Zhangke 2013), over de toename van geweld in de Chinese maatschappij, of aan Lost in Beijing (Pingguo, r: Li Yu 2007), over de positie van de vrouw.

Leerdoelen

  • Grondige bestudering van de moderne Chinese film

  • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) film

  • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Referaat = 20% van eindcijfer
Korte schrijfopdrachten = 20%
Werkstuk = 50%
Actieve deelname = 10%

Weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deelcijfers, met als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende (5,5 of hoger) moet zijn om de cursus met een voldoende af te sluiten.

Herkansing

Bij onvoldoende gemiddelde van de deelcijfers en/of onvoldoende voor het werkstuk volgt een herkansing, in de vorm van een revisie van het werkstuk op basis van commentaar van de docent. De mogelijkheid tot herkansing bestaat alleen als elk van de oorspronkelijk afgelegde toetsonderdelen kan gelden als een serieuze poging.

Nabespreking toetsing

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie de cursusbeschrijving.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen