Prospectus

nl en

Deutschland in Bildern

Course
2023-2024

Toegangseisen

Voor niet-studenten Duits: Een goede passieve beheersing van het Duits.

Beschrijving

Der deutsche Film entsteht in der turbulenten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Experimente mit dieser neuen Kunstform beschränken sich von Anfang an nicht auf den ästhetischen Bereich, sondern der deutsche Film reagiert auch auf gesellschaftspolitische Umbrüche in der Periode der Moderne. Im Kontext des Ersten und vor allem des Zweiten Weltkriegs entwickelt sich der Film zu einem weit verbreiteten Propagandamittel. Auch die deutsche Teilung nach 1945 wird im Film kommentiert. Somit ist die Geschichte des deutschen Films nicht von der sozialpolitischen Geschichte des Landes zu trennen.

Im Seminar „Deutschland in Bildern“ befassen wir uns mit der Entwicklung der deutschen Filmlandschaft. Aufbauend auf theoretisch-methodischen Ansätzen aus der Filmwissenschaft wird der Frage nachgegangen, wie deutsche Geschichte in Filmen kommentiert und vermittelt wird. Thematisiert werden Klassiker wie Metropolis (1927), einflussreiche Propagandafilme wie Triumph des Willens (1935), sowie bekannte Nachkriegsfilme aus der BRD und DDR wie Des Teufels General (BRD, 1955) und Nackt unter Wölfen (DDR, 1963). Aber auch aktuelle Beispiele wie Der Baader Meinhof Komplex (2008) und Die Welle (2008) werden besprochen.

Leerdoelen

Studenten

 • hebben inzicht in en kennis over de geschiedenis van de Duitse film;

 • zijn in staat films en maatschappelijke probleemstellingen met elkaar in verband te brengen;

 • kunnen relevante theoretische en methodische inzichten uit de film- en cultuurwetenschap toepassen;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in correct Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Individuele schriftelijke opdrachten tijdens het semester

 • Presentatie

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen

Weging

 • Individuele schriftelijke opdrachten tijdens het semester (geen cijfer; alle opdrachten moeten ingeleverd worden om de cursus af te sluiten).

 • Presentatie (30%)

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden. Om het vak af te sluiten, moeten zowel het schriftelijk tentamen als ook het gemiddelde eindcijfer voldoende zijn (minimaal 5,5).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Benjamin Beil et al. (Hg.) (2016): Studienhandbuch Filmanalyse: Ästhetik und Dramaturgie des Spielfilms. Paderborn: Wilhelm Fink.

 • De overige te bestuderen literatuur wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.