Prospectus

nl en

World Teachers

Course
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding die het World Teachers Programme profiel volgen en in het tweede deel van de opleiding zitten.

Beschrijving

In het World Teachers Programme (WTP) ligt de nadruk op lesgeven in tweetalige en internationale onderwijscontexten. Daarvoor is extra aandacht voor taal- en cultuurbewust lesgeven nodig. Daartoe wordt er in deze cursus voortgebouwd op de basisprincipes van content and language integrated learning (CLIL)/subject-specific literacies, wereldburgerschap en cultuur-responsief onderwijs, die geïntroduceerd zijn in Deel 1 van het WTP. Studenten komen daarbij in aanraking met diverse perspectieven en principes gerelateerd aan deze thema’s, voeren verkenningen uit op school, en ontwikkelen en analyseren hun eigen ‘good practices’ aan de hand van de World Teacher Competences.

Deze cursus is gekoppeld aan WTP Action Research (vakdidactische verdieping), waarin studenten zich verder verdiepen in een aspect van hun praktijk op een tweetalige of internationale school. Dit studieonderdeel is verplicht voor alle WTP studenten die Deel 2 van de opleiding volgen. Voor studenten van het WTP verkort traject die WTP Deel 1 niet hebben gevolgd, worden er op individuele basis afspraken gemaakt over het eventueel inhalen van gemiste stof.

Leerdoelen

  • You can design learning experiences in which learners are supported in the development of subject-specific literacies.

  • You can underpin and reflect on your teaching with the help of theory on CLIL and subject-specific literacies.

  • You can draw on ideas from the fields of culturally-responsive teaching and global citizenship education to reflect on your own teaching and context.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstudie

  • Overig

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van twee ‘good practices’ die de student aanlevert en onderbouwt. Becijfering wordt gebaseerd op basis van de kwaliteit van de onderbouwing en reflectie, aan de hand van relevante theorie. Zie de syllabus voor de uitwerking hiervan en voor de rubric.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het product met een rubric.

Herkansing

Literatuurlijst

  • Literatuur wordt vermeld in de syllabus

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coordinator van het vak: Tessa Mearns

Opmerkingen

Niet van toepassing