Prospectus

nl en

Taoïsme: de levende religie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Als het aantal geïnteresseerde studenten hoger is dan het aantal plaatsen, hebben studenten Chinastudies en religiewetenschappen voorrang.

Beschrijving

Wat is het taoïsme? Wie zijn de taoïsten, waar kan je ze vinden en waar houden zij zich mee bezig? Deze collegereeks biedt een inleiding tot het taoïsme zoals dit in en buiten China in de praktijk wordt gebracht. Het college zal ingaan op de betekenis van de term taoïsme, de dagelijkse praktijk, taoïstische teksten en ritueel, de rol van religieuze specialisten, de relatie met andere vormen van religie in China en de verhouding met de autoriteiten, waarbij zowel de moderne praktijk als historische ontwikkelingen aan bod zullen komen.

Leerdoelen

Na deze cursus succesvol te hebben afgerond kan de student

 • uitleggen waar de term taoïsme voor staat

 • historische ontwikkelingen en hedendaagse praktijk van het taoïsme duiden en verbanden leggen met andere vormen van religie in China

 • illustreren hoe verschillende onderzoekers het taoïsme hebben benaderd en deze benaderingen kritisch beoordelen

 • hierover mondeling en schriftelijk rapporteren

Transferable skills
Na afronding van het vak hebben de studenten hun vaardigheden verbeterd wat betreft

 • het zelfstandig zoeken naar en reflecteren op relevante literatuur

 • het verduidelijk van ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal en op heldere wijze

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten (50% van het eindcijfer)

 • Eindwerkstuk (50% van het eindcijfer)

Weging

Zie boven

Herkansing

Opdrachten en eindwerkstuk mogen, als het cijfer onvoldoende is, worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Kristofer Schipper, Tao: De levende religie van China (Nederlandse vertaling van 1988 of latere edities; anderstalige uitgaves mogen ook).

Beschikbaar in de boekhandel en in de bibliotheek.

 • Overige leesstof wordt in de syllabus bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie [NAAM OA](link naar contactgegevens OA)

Opmerkingen