Prospectus

nl en

Mesopotamoian Religion

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De bijna 3000 jaar durende beschaving in Mesopotamië heeft belangrijke godsdienstige voorstellingen voortgebracht die in het hele Oude Nabije Oosten van invloed zijn geweest. In dit college leren we hoe de Mesopotamiërs dachten over het ontstaan van de wereld en van de goden, over de relatie tussen de goden en de mens en wat de mens staat te wachten na de dood. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rol van koningen, priesters en geleerden, de organisatie van tempels, de interpretatie van voortekenen en hoe kwade invloeden kunnen worden bestreden.

Leerdoelen

Met dit college verwerft de student:

Kennis

  • van de belangrijkste godsdienstige voorstellingen in Soemer, Babylonië en Assyrië;

  • van de in spijkerschrift geschreven mythen, bezweringen en andere teksten, en van materiële overblijfselen en iconografie die betrekking hebben op de godsdienst;

  • van de rol van godsdienst in het dagelijks leven en binnen de staatsideologie.

Inzicht

  • in de ontwikkeling van de godsdienst en de uitstraling van de Mesopotamische godsdienst in het Oude Nabije Oosten.

Vaardigheden

  • het vertrouwd raken met de belangrijkste vakpublicaties en electronische bronnen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I 1b, 1c, 1d, 1e; V 1b en 1c.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de onderstaande deeltoetsen en weging:

Schriftelijk tentamen blok 1: 50%
Schriftelijk tentamen blok 2: 50%

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

De herkansing gaat over de hele stof en telt voor 100%.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt beschikbaar gesteld door de docenten.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-