Prospectus

nl en

Semester Abroad

Course
2023-2024

Toegangseisen

  • Propedeuse Midden-Oostenstudies

  • Van het 1e semester van BA 2: 15 EC specifiek behorend bij de afstudeerrichting

Beschrijving

Studenten Midden-Oostenstudies studeren tijdens het hele tweede semester van het tweede jaar aan een van de instituten in Caïro, Rabat, of Istanboel, of aan een universiteit in Jeruzalem of Tasjkent.

Er wordt een studieprogramma gevolgd aan het:

of de:

Dit programma behelst het reguliere studieprogramma van de opleiding, met een werklast van 30EC, net als een semester in Leiden.

Voorwaarde voor deelname aan het buitenlandsemester is de afronding van de propedeuse Midden-Oostenstudies en het afronden van 15 EC van het vakspecifieke gedeelte van het eerste semester van het tweede jaar (onder het kopje afstudeerrichting)
Aan de instituten en de universiteiten wordt taalonderwijs gegeven in de taal van de afstudeerrichting of, voor studenten van de afstudeerrichting Modern Midden-Oosten, in de taal die in het eerste semester van het eerste jaar werd gekozen.
Door te wonen in een omgeving waar men die taal ook spreekt, kan het geleerde gelijk in de praktijk worden gebracht. Hiernaast wordt onderwijs aangeboden over de geschiedenis, de maatschappij en de cultuur van de regio.
Het buitenlandsemester draagt bij aan het verder ontwikkelen van kennis en taalvaardigheid van de taal die bestudeerd wordt. Bovendien wordt inzicht in wat geleerd wordt over politiek, sociale verhoudingen en culturele uitingen vergroot door deelname aan de maatschappij van de regio.

Wanneer er een dwingende reden is om niet aan het buitenlandsemester te kunnen deelnemen, dan kan toegang tot het schaduwprogramma in Leiden worden gevraagd aan de examencommissie (via een formulier in Brightspace).

Leerdoelen

Kennis:

  • verder ontwikkelen van kennis over de grammatica en het vocabulaire van de taal en de toepassing hiervan in een alledaagse leefsituatie.

  • verdiepen van kennis over de regio door middel van colleges en door het leven in die maatschappij.

Inzicht:

  • inzicht verwerven in de leefsituatie van de regio.

  • inzicht verwerven in hoe de taal in de praktijk van alledag wordt toegepast.

  • inzicht verwerven in de taal, geschiedenis, maatschappij en cultuur van de regio.

Vaardigheden:

  • het leren omgaan met een situatie waarbij geleefd en gestudeerd wordt in een omgeving die (meestal) nog onbekend is.

  • het verder ontwikkelen van academische vaardigheden zoals het bestuderen van primair en secundair bronnenmateriaal, het schriftelijk verslag leggen, het doen van tentamens en het leren plannen en het leren omgaan met de beperkte tijd die ter beschikking staat.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

Buitenlandcoördinator van de opleiding, dr. P. de Bruijn

Opmerkingen

Meer informatie over het buitenlandsemester is te vinden in de speciaal daarvoor ingerichte Brightspace cursus en zal worden gegeven tijdens de informatiebijeenkomsten.