Prospectus

nl en

Reading Hebrew Texts

Course
2023-2024

Toegangseisen

Pre-Intermediate Hebrew (5851VPIH) en Hebrew Grammar (5851VHG) of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

Lectuur van enigszins gevorderde Modern-Hebreeuwse teksten op allerlei gebied: cultuur, politiek, economie, literatuur, geschiedenis, kranten. Wekelijkse schrijfoefeningen naar aanleiding van de gelezen teksten.

Leerdoelen

Leesvaardigheid van enigszins gevorderde teksten in het Modern Hebreeuws op verschillend gebied.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de gelezen teksten in de toetsweek (40%)
Mondeling en schriftelijk tentamen over de gelezen teksten aan het einde van de cursus (40%).
Wekelijkste schrijfopdrachten naar aanleiding van de gelezen teksen (20%)

Herkansing

Bij een onvoldoende eindcijfer kunnen de beide tentamens worden herkanst in de vorm van één schriftelijk tentamen (80%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • De te lezen teksten worden op college verschaft.

  • Coffin, Edna Amir & Shmuel Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Let erop dat de aanvullende informatie cursussen in zijn geheel deel uitmaakt van deze cursusbeschrijving.