Prospectus

nl en

Hebrew Grammar

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beginner's Hebrew.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur). Uitbreiding van schrijfvaardigheid en actieve taalbeheersing aan de hand van oefeningen.

Leerdoelen

Onderdeel Niveau
Luisteren A2
Lezen B2
Gesproken interactie A2
Gesproken productie A2
Schrijven B1

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde.

Onderdeel Weging
Deelname colleges (incl. dictee’s, opdrachten) 20%
Deeltoets 20%
Eindtoets 60%

Herkansing

Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan voor 60%.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Lewis Glinert, Modern Hebrew. An Essential Grammar (4th edition; London/New York: Routledge, 2016).

  • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt in het college.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Doorgang

Let erop dat de aanvullende informatie cursussen in zijn geheel deel uitmaakt van deze cursusbeschrijving.

Deze cursus vindt alleen doorgang als er tenminste één hoofdvakstudent is die dit vak volgt omdat dit in zijn/haar studieprogramma staat. Of bij een inschrijving van minimaal 5 studenten die dit vak buiten hun hoofdvakprogramma volgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een vrij keuzevakpakket.