Prospectus

nl en

BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies

Course
2023-2024

Toegangseisen

Aan het schrijven van het eindwerkstuk kan pas worden begonnen na afronding van het eerste accentcollege in de desbetreffende discipline:

 • Onderzoeksmethodologie: Geschiedenis

 • Onderzoeksmethodologie: Taalkunde

 • Onderzoeksmethodologie: Culturele Analyse

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend door de scriptiebegeleider en de tweede lezer. De omvang bedraagt 10 ECTS (10000 woorden).
Begeleiding vindt niet plaats in de maand juli.

Je levert de definitieve versie van het BA-eindwerkstuk per e-mail in bij je begeleider en tweede lezer. Daarbij zet je het e-mailadres van de BAthesis in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer. Daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar worden geupload in het scriptierepositorium.

Leerdoelen

In staat zijn om zelfstandig onderzoek te doen op basis van literatuur en de resultaten van dit onderzoek vast te leggen in een wetenschappelijk werkstuk.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Verantwoordelijkheid

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Schriftelijke communicatie

 • Flexibiliteit

 • Kritisch denken

 • Creatief denken

 • Integriteit

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable

Onderwijsvorm

 • Zelfstandig onderzoek in overleg met begeleider

 • Deelname aan scriptieseminar

Toetsing en weging

Gesprekken en eindwerkstuk (100%)

Toetsing

.
Scriptie schrijven semester 1

Deadline inleveren eindwerkstuk: 1 juni, 23:59
1. stuur een pdf-versie van je scriptie via Umail naar je scriptiebegeleider en de tweede lezer.
2. Zorg dat BAthesis@hum.leidenuniv.nl in de cc van deze mail staat.
Als het werkstuk onvoldoende wordt bevonden, heeft de student tien werkdagen om het te herschrijven en opnieuw in te dienen (gerekend vanaf de dag waarop hij/zij het officiële beoordelingsformulier heeft ontvangen).

Tweede deadline 1 juli, 23:59
Deze deadline geldt als de officiële herkansing voor studenten die de eerste deadline hebben gemist. De consequenties van het missen van die deadline zijn als volgt:
3. Géén feedback meer van begeleider na 1 juni;
4. Er is geen mogelijkheid tot herschrijven en;
5. Naar eigen inzicht kan de begeleider het eindcijfer verlagen.
Voor de beoordeling van het eindwerkstuk wordt gebruik gemaakt van het facultaire beoordelingsformulier.
Wanneer de eindversie ingeleverd is en voldoende is bevonden, moet de student deze versie uploaden in het scriptierepositorium.

Scriptie schrijven semester 2

Deadline inleveren eindwerkstuk: 1 december, 23:59
6. stuur een pdf-versie van je scriptie via Umail naar je scriptiebegeleider en de tweede lezer.
7. Zorg dat BAthesis@hum.leidenuniv.nl in de cc van deze mail staat.
Als het werkstuk onvoldoende wordt bevonden, heeft de student tien werkdagen om het te herschrijven en opnieuw in te dienen (gerekend vanaf de dag waarop hij/zij het officiële beoordelingsformulier heeft ontvangen).

Tweede deadline 5 januari, 23:59
Deze deadline geldt als de officiële herkansing voor studenten die de eerste deadline hebben gemist. De consequenties van het missen van die deadline zijn als volgt:
8. Géén feedback meer van begeleider na 1 december;
9. Er is geen mogelijkheid tot herschrijven en;
10. Naar eigen inzicht kan de begeleider het eindcijfer verlagen.
Voor de beoordeling van het eindwerkstuk wordt gebruik gemaakt van het facultaire beoordelingsformulier.
Wanneer de eindversie ingeleverd is en voldoende is bevonden, moet de student deze versie uploaden in het scriptierepositorium.

Herkansing

In overleg met de supervisor kan het werkstuk verbetert worden.

Literatuurlijst

In overleg met begeleider voor betreffend thema.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de scriptiebegeleider en/of met de studieadviseur.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.