Prospectus

nl en

Public Policies in Latin America

Course
2023-2024

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten die deze cursus willen volgen dienen minimaal de propedeusevakken van Latijns-Amerikastudies te hebben afgerond. De cursus is toegankelijk voor studenten in de tracks Spaans en Portugees.

De cursus staat ook open voor studenten van andere opleidingen, neem voor het inschrijven contact op met de onderwijsadministratie.

Beschrijving

In deze cursus wordt een kritische blik geworpen op de políticas públicas (public policies of publiek beleid) die in diverse Latijns-Amerikaanse landen worden uitgevoerd met als doel het hoofd te bieden aan ernstige maatschappelijke problemen. Voor dit doel zal aandacht worden gegeven aan de implementatie van speciale programma’s op het gebied van o.a. armoedebestrijding, werkgelegenheid, vrouwenemancipatie, decentralisatie en burgerparticipatie en veiligheid. Deze cursus is vooral gefocust op eigen initiatieven en programma’s die de Latijns-Amerikaanse staten en de lokale civiele maatschappijen zelf ontplooien teneinde hun eigen problemen op te lossen.

Leerdoelen

De student neemt kennis van de wijze waarop ontwikkelingsdoelen (bijv. armoede-bestrijding) door de Latijns-Amerikaanse regeringen en gespecialiseerde staats-instellingen worden omgezet in specifiek publiek beleid. Hierdoor krijgt de student inzicht in de werking van bureaucratische structuren en instanties in de regio en de pogingen van de bevolking om ook betrokken te worden bij de formulering en uitvoering van dat beleid. Bovendien krijgt de student inzicht in het spanningsveld dat bestaat tussen de staat en de civiele maatschappij op het gebied van beleidsformulering. Deze cursus beoogt ook het kritisch and analytisch denken bij de studenten te stimuleren en hun mondelinge communicatie en spreekvaardigheid te versterken door middel van een referaat.

Rooster

My Timetable

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege: 2 uur per week.

Toetsing en weging

Toetsing

Referaat (30%)
Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Weging

Referaat (30%)
Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Herkansing

Herkansing: schriftelijk tentamen 70%. Er is geen herkansing mogelijk voor het referaat.
Herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (referaat+tentamen) een 5 of lager is.

Brightspace

Brightspace wordt gebruikt voor mededelingen, proeftentamens en uitslagen.

Literatuur

Wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. Ze worden aangekondigd op Brightspace.

Aanmelden

Inschrijving via My Studymap is verplicht. Algemene informatie over MyStudyMap is beschikbaar op deze website

Aanmelding voor Studeren A la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Juliët Tinebra MA

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid (u mag maximaal 3 colleges missen). Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.