Prospectus

nl en

Latin America in Literature and Images

Course
2023-2024

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding tot de Latijns-Amerikaanse cultuur. Om een land of regio te begrijpen heb je toegang nodig tot de taal en tot de culturele uitingen.

We zullen aan de hand van literatuur, muziek, kunst en film een kennismakingsreis door het Latijns-Amerika van de XXe en XXIe eeuw maken. Tenminste, een reis door de verbeelding van deze werkelijkheid. Door die te analyseren proberen we zicht te krijgen op hoe de mens zichzelf en zijn omgeving begrijpt (het landschap en het dier bv.).

Enkele grote namen uit de literaire canon komen langs (bijvoorbeeld Julio Cortázar en Clarice Lispector) maar ook songteksten van bekende liederen. Enkele artistieke stromingen komen aan de orde. Aan de hand van de historische en culturele context van deze uitingen worden een aantal voornaamste thema´s uit het Latijns-Amerikaanse sociale debat uitgelicht.

Thema´s die te maken hebben met een zoektocht naar identiteit, sociale ongelijkheid en politieke strijd in de afgelopen eeuw. Thema´s die verbonden zijn aan postkoloniale erfenissen van ideeën over ras, klasse, gender. Maar ook hardnekkige stereotypen over het continent passeren de revue.

Doel is de student meer inzicht te geven in de culturele bijzonderheden van de regio en om strategieën te ontwikkelen om de complexiteiten van een onbekende cultuur beter te leren begrijpen.

Deze cursus is een inleiding tot alle cursussen van culturele analyse die volgen in de bachelor.

Leerdoelen

Behalve een kennismaking met representatieve culturele uitingen uit Latijns-
Amerika (vrnl. film en literatuur), zal de student:

 • een algemeen idee krijgen over de mogelijke intermediale connecties tussen
  literatuur en visuele uitingen in cultuur en maatschappij.

 • deze uitingen in hun culturele, historische en politieke context kunnen plaatsen.

 • een aantal aspecten van de voornaamste culturele stromingen in Latijns-Amerika
  uit de laatste eeuw kunnen benoemen.

 • basiskennis opdoen van 20e en 21eeuwse Latijns-Amerikaanse literatuur en hier
  vragen over kunnen beantwoorden

 • Latijns.Amerikaanse maatschappijproblematiek kunnen verbinden aan
  tekstanalyse.

 • leren accuraat en goed onderbouwd commentaar te leveren en vragen te stellen
  over literatuur en film.

 • een beredeneerde interpretatie van een literaire tekst leren opbouwen.

Rooster

My Timetable

Onderwijsvorm

Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Tentamen A: schriftelijk tentamen met open vragen en essayvragen. (40%)
Tentamen B: take home- tentamen met essayvragen. (40%)
Mondelinge presentaties van wekelijkse opdrachten (20%)

Weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van beide tentamens.

Herkansing

Take home tentamen in januari.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het studiemateriaal is te vinden in een map op Brightspace. Voor het werkcollege moet de student de betreffende tekst hebben gelezen. Tevens is het aan te raden een paar Latijns-Amerikaanse romans te lezen beschikbaar in de boekhandel. Deze worden bekend gemaakt in het eerste college.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.