Prospectus

nl en

Taalkunde I

Course
2023-2024

Toegangseisen

In termen van het Europees referentiekader, de taalvaardigheid van de student in het Italiaans moet de volgende niveaus bereiken:

 • Lezen B1

 • Schrijven A2

 • Luisteren A2/B1

 • Gesproken interactie A2

 • Gesproken productie A2/B1

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de Italiaanse taalkunde. In het eerste deel zullen de studenten bekend worden gemaakt met de basisbegrippen van de taalkunde. In het tweede deel zullen ze leren deze concepten toe te passen op de Italiaanse taal in een synchroon en diachroon perspectief.

Leerdoelen

 • Kennis van de basisbegrippen van de taalkunde (fonologie, morfologie, syntaxis, lexis) en van de bijbehorende technische Italiaanse termen.

 • Kennis van de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse taal.

 • Kennis van de fonologische en morfologische verschillen tussen oud en modern Italiaans.

 • Toepassing van basisregels om taalkundige problemen op te lossen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen. Het bestaat uit twee delen, evenredig aan de lessen van elke docent.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging

 • Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen (90%)

 • Aanwezigheid en participatie (10%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deelcijfers als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Graffi, G. e S. Scalise, Le lingue e il linguaggio Bologna: il Mulino (2002), hfdst. 1-8.

 • G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano. Bologna: il Mulino, 2007, hfdst. 3, 4

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Geen.