Prospectus

nl en

Writing in French

Course
2023-2024

Toegangseisen

 • Het college Expression écrite is toegankelijk voor alle tweedejaars Frans.

 • Het tentamen Grammaire/Vocabulaire is alleen toegankelijk indien Grammaire et vocabulaire I en II behaald zijn.

 • Studenten die Grammaire et Vocabulaire I en/of II nog niet gehaald hebben, volgen het college Expression écrite en maken de verplichte schriftelijke opdrachten en het werkstuk en doen de oefeningen van Logigram.

 • Als het tentamen niet is gehaald kunnen de resultaten van het werkstuk en de schriftelijke opdrachten voor het jaar erna blijven staan. De oefeningen van Logigram moeten wel opnieuw gedaan worden.

 • Let op: om te mogen beginnen aan het BA-eindwerkstuk moeten studenten een voldoende hebben behaald voor alle onderdelen van het vak Expression écrite behalve het tentamen.

Beschrijving

Hoofddoel van deze cursus is om je schriftelijke taalvaardigheid in het Frans te verbeteren. Op vele manieren leer je beter schrijven, in beter Frans maar ook op gestructureerde en wetenschappelijke manier. De cursus bestaat uit een deel grammatica (colleges en zelf oefenen met Logigram) en vocabulaire (in zelfstudie) en uit een deel schrijfvaardigheid: tijdens de colleges leer je samenvattende en argumenterende teksten schrijven over maatschappelijke en culturele onderwerpen en je leert teksten uit het Nederlands in het Frans vertalen.

Leerdoelen

 • Het niveau C1 bereiken in Franse schriftelijke taalvaardigheid

 • Het herhalen en verdiepen van grammatica- en vocabulairekennis

 • Samenvattende teksten kunnen schrijven van Franse journalistieke teksten.

 • Een argumenterend academisch werkstuk kunnen schrijven op C1 niveau over een onderwerp betreffende de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.

 • Communicatieve vaardigheden ontwikkelen, met name feedback geven (peer review)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege Bij dit werkcollege is aanwezigheid verplicht. Men kan maximaal twee keer afwezig zijn (met een geldige reden). In dat geval kan een compenserende opdracht worden opgelegd.

 • Zelfstandig oefenen (Logigram)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Logigram: 5% van het eindcijfer (minimumcijfer 5,5)

 • Schriftelijke opdrachten (grammatica, compte rendu, synthèse): voldoende resultaat vereist om deel te nemen aan het tentamen

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit twee delen: * grammatica en vocabulaire: 35% van het eindcijfer (minimumcijfer 5,5)  * mini-essay "sur table" (300 woorden): 10% van het eindcijfer (minimumcijfer 5,5) 

 • Werkstuk (2000 woorden): 50% van het eindcijfer (minimumcijfer 5,5)

Herkansing

Alle onderdelen kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus Expression écrite 2023-24 (via Brightspace)

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

 • Chr. De Kok & Ariane Leeuwin-van de Ven, Nieuwe Praktische wenken bij de studie van de Franse taal, met oefeningen (Boekenservice, 2014). Oudere uitgave ook toegestaan.

 • Een woordenboek Frans-Frans, bijv. Le Petit Robert.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.