Prospectus

nl en

Chinees nieuws lezen

Course
2023-2024

Toegangseisen

Studenten dienen de cursussen Mandarijn IIA, Mandarijn IIB en Mandarijn IIC (of Mandarijn IIC in China/Taiwan) met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Tijdens dit college lezen we artikelen uit nieuwsbronnen uit China, Taiwan, Hongkong en Singapore, over een veelheid aan actuele onderwerpen. Ter verhoging van de actualiteit zullen de stukken per week gekozen worden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student een goede vaardigheid opgedaan in het lezen van Chinese nieuwsartikelen. De student zal vertrouwd zijn geraakt met de opbouw van de artikelen en met het jargon en de zinsbouw van journalistiek proza. Dankzij een breed scala aan onderwerpen is een aanzienlijke verrijking van de schriftelijke woordenschat gegarandeerd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Twee vertaalopdrachten (40%) en een slottentamen (60%). Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van deze onderdelen (samen 100%). Wie voor de twee vertaalopdrachten gemiddeld een onvoldoende scoort van 4 of hoger, mag een derde opdracht maken om het cijfer op te halen. In dat geval tellen de drie opdrachten samen voor 40%. Het slottentamen (60%) moet voldoende zijn (hoger dan 5,49), en kan apart herkanst worden.

Alle vertalingen hebben als doeltaal het Nederlands; uitzonderingen alleen met schriftelijke instemming van de docent. Voor de vertaalopdrachten worden de deadlines tijdig via de webpagina van het college bekendgemaakt. Alleen opdrachten afgedrukt op papier kunnen als ingeleverd gelden. Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het deelcijfer, en vervolgens een punt per dag.

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Per week zal bekend worden gemaakt welk artikel er gelezen gaat worden via de webpagina (zie onder Opmerkingen).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: OA De Vrieshof.

Opmerkingen

Zie Website