Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 1

Course
2023-2024

Toegangseisen

Dit intensieve werkcollege is in de eerste plaats bedoeld voor eerstejaars studenten van Chinastudies. Overige belangstellenden zijn ook van harte welkom! Voorkennis van het Chinees is niet nodig. Toegangseisen zijn er ook niet, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus er vindt mogelijk een selectie plaats.Wil je graag Klassiek Chinees 1 volgen als keuzevak, schrijf dan uiterlijk vrijdag 5 januari 2024 een e-mail aan de docent (zie informatiebalk hiernaast) waarin je kort uitlegt wie je bent en waarom je het vak graag wil volgen.

Beschrijving

Dit college is een eerste kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Wie een goed begrip wil hebben van de oude Chinese taal en cultuur, wie toegang wil hebben tot klassieke wijsheden, gedichten en proza, wie het Modern Chinees beter wil begrijpen, die moet op z’n minst de beginselen van het Klassiek Chinees beheersen.

Leerdoelen

 • kennis van de betekenis(sen) of functie(s) van zo’n 400 karakters

 • inzicht in de Klassiek Chinese basisgrammatica

 • vaardigheid in het ontleden van Klassiek Chinese zinnen

 • begrip van korte Klassiek Chinese teksten in hun culturele context

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van studenten wordt door de docenten geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen
hoogstens vier bijeenkomsten missen. Wie meer dan vier keer afwezig is geweest, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de lessen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen
voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Een goede voorbereiding houdt onder meer in dat studenten het lesboek (geen fotokopie of scan) meenemen naar de les en het huiswerk hebben gemaakt.
Meer uitleg over voorbereiding staat in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

Toetsing

 • karaktertoets 1 (10%)

 • karaktertoets 2 (10%)

 • tussentoets (20%)

 • eindtoets (60%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

De eindtoets moet 5,5 of hoger zijn om dit college te halen.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Zie hierboven.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toetsen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015 (tweede editie).

Aanbevolen:

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Als coördinator geldt: G.G. van Beijeren Bergen en Henegouwen.

Opmerkingen

Geen.