Prospectus

nl en

Gezinspedagogiek

Course
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tijdens het vak Gezinspedagogiek wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd. Naast elementaire vragen naar het ontstaan van “het gezin” wordt gekeken naar het belang ervan: wordt de ontwikkeling van kinderen vooral bepaald door gezinsleden (ouders, broers, zussen), mensen buiten het gezin (grootouders, leerkrachten), of is deze misschien vooral genetisch is vastgelegd?. De invloed van moderne gezinsvormen (zoals bijvoorbeeld samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht, transouders, donor conceptie kinderen, IVF kinderen) op de ontwikkeling van kinderen wordt bestudeerd. Verder wordt gekeken naar de rol van cultuur en sociaal economische status en de invloed van (soms onverwachte) veranderingen binnen het gezin, zoals ziekte van een gezinslid. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in hedendaagse gezinnen.

Leerdoelen

Studenten doen kennis op over de mogelijke en onmogelijke oorzaken binnen het gezin voor variaties in ontwikkeling van kinderen. Hierdoor ontstaat meer begrip voor kinderen die opgroeien in verschillende situaties.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Brightspace verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Golombok, S. (2020). We are family. The modern transformation of parents and children. New York: Public Affairs.

  • Van der Horst, F., Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., van Rosmalen, L. & Luijk, M. (2020; tweede, geheel herziene druk). Opgroeien in het hedendaagse gezin. Houten: LannooCampus. NB Alleen de tweede, geheel herziene druk uit 2020 wordt gebruikt!

  • Er zal tevens gebruik worden gemaakt van recente wetenschappelijke artikelen. Deze worden nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als externe gaststudenten volgen worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Met algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kun je terecht bij Dr. L. van Rosmalen en Dr. M.S. van Vliet