Prospectus

nl en

Forensische aspecten van kindermishandeling

Course
2023-2024

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden.

Bij kindermishandeling zijn zowel slachtoffers als plegers betrokken. In de cursus worden deze beide kanten belicht vanuit een forensisch perspectief.

Een thema dat in deze cursus centraal staat met betrekking tot de slachtoffers is het (vermeende) slachtoffer als getuige. Bij het horen van kinderen (bijvoorbeeld over slachtofferschap van seksueel misbruik), maar ook van volwassenen die als kind zouden zijn misbruikt is het belangrijk de betrouwbaarheid van de verklaringen goed te kunnen beoordelen. Dit hangt onder andere af van de aanpak van een verhoor. Ook de werking van het geheugen, valse herinneringen, suggestibiliteit, en tunnelvisie bij politie en rechters spelen een belangrijke rol in het horen van getuigen en slachtoffers en het beoordelen van hun verklaringen.

Verder komt de forensische diagnostiek van verschillende vormen van ernstige mishandeling aan bod. Op welke manier moet medische informatie over letsels geïnterpreteerd worden? In het geval van de plegers zal onder andere aandacht worden besteed aan de belangrijkste plegertypologieën, de link tussen het delict en intelligentie van de pleger, recidive en interventies.

Er wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Slachtoffers:

  • Inzichten in de werking en betrouwbaarheid van het geheugen.

  • In hoeverre vertellen kinderen dat ze slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling?

  • Het horen van kwestbare getuigen (kinderen en personen met een verstandelijke beperking).

  • Geanonimiseerde casuïstiek van omstreden zedenzaken.

Plegers:

  • Het ontstaan van (gewelddadig en seksueel) delictgedrag en de belangrijkste plegertypologieën

  • Recidive en het inschatten van risico’s (risicotaxatie)

  • Interventies bij daders van kindermishandeling in een forensische setting

  • Dodelijk geweld en filicide.

Leerdoelen

Je doet kennis op over onderstaande onderwerpen en leert deze kennis toepassen op geanonimiseerde casuïstiek.

Motieven van kinderen om wel/geen verklaring af te leggen over hun slachtofferschap.
De werking en beïnvloedbaarheid van het geheugen, en de invloed die dit op verklaringen kan hebben.
De aanpak van een verhoor van kwetsbare getuigen.
Forensische diagnostiek bij kindermishandeling en het nut hiervan.
Plegertypologieën.
Risicotaxatie bij (recidive van) huiselijk geweld.
Interventies bij plegers.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator: Dr. Daisy Smeets