Prospectus

nl en

Wiskundige structuren

Course
2023-2024

Toegangseisen

Wiskunde B, VWO

Beschrijving

In dit college worden basisstructuren uit de algebra en de analyse behandeld. Eerst worden wat begrippen uit de verzamelingentheorie ingevoerd, inclusief het principe van volledige inductie. Uitgaande van axioma’s voor de natuurlijke getallen worden de verzamelingen van gehele getallen en van rationale getallen geconstrueerd, door middel van equivalentierelaties. Daarna ligt de nadruk op het geordende lichaam van de reële getallen, dat door axioma’s gekarakteriseerd zal worden. Vervolgens worden convergentie van rijen en continuïteit van reële functies behandeld. We sluiten af met de begrippen uniforme en puntsgewijze convergentie. De nadruk bij dit alles zal liggen op bewijzen, en minder op vaardigheden. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor verdere studie in de wiskunde.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak kennen studenten een aantal basisbegrippen uit de algebra en analyse en hiermee kunnen ze eenvoudige wiskundige beweringen bewijzen: ze kunnen zelf een geschikte strategie bepalen, hun redenering op correctheid controleren en het bewijs op een duidelijke en formeel correcte manier opschrijven.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en huiswerk. De werkcolleges worden in de eerste 7 weken begeleid door een docent.

Toetsing en weging

Schriftelijk (her-)tentamen plus 2 werkcollegetoetsen en huiswerkopdrachten. Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (10%), toetsen (20%) en (her-)tentamen (70%). Het cijfer van de toetsen wordt vervangen door het cijfer van het (her-)tentamen als dat hoger is.
Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers minstens een 5.5.
Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk of de toets om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Het huiswerk en de toets zijn niet herkansbaar.

Literatuurlijst

Het dictaat Wiskundige Structuren van E. Coplakova, B. Edixhoven, L. Telman en M. Veraar.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Federica Pasquotto: f.pasquotto@math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

geen