Prospectus

nl en

Numerieke Wiskunde

Course
2023-2024

Toegangseisen

Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2

Beschrijving

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost.

In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Het gebruik van numerieke programmatuur (MATLAB) vormt een wezenlijk onderdeel van de leerstof.

Leerdoelen

de student raakt vertrouwd met de basisconcepten van de numerieke wiskunde zoals vermeld in de vakomschrijving.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Wekelijks twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege/practicum

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (25%) en een schriftelijk (her)-tentamen (75%). Het huiswerk telt mee als praktische oefening en is niet herkansbaar. Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her)-tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van het huiswerkcijfer en het (her)-tentamen cijfer minstens een 5.5 zijn.

Literatuurlijst

Numerical methods for ordinary differential equations van C. Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen en M.J. Vuik. ISBN 9789065623737

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

H.J. Hupkes; hhupkes@math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.