Prospectus

nl en

Presenteren en Communiceren

Course
2023-2024

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Tijdens en na je studie krijg je te maken met allerlei vormen van informatieoverdracht en communicatieprocessen, denk aan het presenteren van onderzoeksresultaten op natuurkundeconferenties en het presenteren van jezelf in sollicitatiegesprekken. In deze cursus leer je presentatietechnieken die je helpen om een wetenschappelijke boodschap effectief over te brengen.

Presenteren leer je door het te oefenen, en door kritisch naar andere presentaties te kijken. Je geeft dus zelf presentaties gedurende deze cursus. Het geven van presentaties leer je in twee cycli die bestaan uit de volgende stappen:

 • Inleveren voorbereiding

 • Geven van feedback op andere voorbereidingen

 • Geven van een presentatie en feedback geven op andere presentaties

 • Reflecteren door tips van docent, medestudenten en jezelf samen te vatten
  In de eerste cyclus worden de basispresentatietechnieken aangeleerd. In de tweede cyclus worden verdiepende technieken aangeleerd. Beide delen worden aangeboden in combinatie met het vak Experimentele natuurkunde en Praktische sterrenkunde.

Onderwerpen die aandacht krijgen in deze cursus zijn:

 • Inperken van je onderzoek tot één boodschap

 • Overbrengen van die boodschap met een bepaald doel aan een bepaald publiek en in een bepaalde vorm

 • Structuur geven aan je presentatie met behulp van de wetenschappelijke methode

 • Algemene structuur achter het vertellen van een verhaal vertalen naar een achterliggende structuur voor een wetenschappelijke presentatie

 • Uitleggen van ingewikkelde opstellingen, formules en grafieken

 • Logica, ruwe data, foutenmarges en bronvermeldingen als onderbouwing

 • Tips in het gebruik van PowerPoint

 • Bordgebruik versus PowerPoint

 • Het gebruik van verbale en non-verbale communicatie

Leerdoelen

Na succesvol afronden van deze cursus kun je binnen een beperkte tijd na je onderzoek een pakkende, heldere, goed gestructureerde en onderbouwde wetenschappelijke presentatie geven over je onderzoek.
Dit wil zeggen dat je:

 • experimentele resultaten kunt terugbrengen tot één duidelijke boodschap,

 • een goede, pakkende structuur kunt geven aan een presentatie,

 • ingewikkelde opstellingen, formules en grafieken eenvoudig kunt uitleggen,

 • je conclusie op een goede manier kunt onderbouwen,

 • je presentatievaardigheden op een pakkende manier weet in te zetten.

Algemene vaardigheden

Tijdens deze cursus word je getraind in:

 • het halen van deadlines door een realistische planning te maken en jezelf daaraan te houden,

 • het op een nette en een gestructureerde manier geven van feedback,

 • het presenteren van wetenschappelijke informatie,

 • het reflecteren op jouw eigen krachten en ontwikkelpunten en een manier bedenken om daarin te groeien.
  Verder word je gestimuleerd om andere wetenschappelijke presentaties te bezoeken.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Zie Brightspace.

Toetsing en weging

De beoordeling gebeurt op basis van twee presentaties die door de studenten worden gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de presentaties. Daarnaast zijn er gedurende het vak een aantal voorbereidings- en reflectieopdrachten. Deze worden niet beoordeeld met een cijfer, maar dienen wel voldoende gemaakt te zijn om het vak te voltooien.

Literatuurlijst

Aanbevolen, maar niet verplicht:

 • Communicatie en Management: Basisprincipes van Communicatie; K. Wiertzema. Uitg.Pearson Education Benelux.ISBN-10: 9043008699; ISBN-13: 9789043008693

 • Communicatie en Management: Spreken in het openbaar; K. Wiertzema en P.Jansen. Uitg.Pearson Education Benelux. ISBN-10: 904300894X; ISBN-13:9789043008945

 • Het exacte verhaal; Wetenschapscommunicatie voor bèta's; Ionica Smeet; Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN9789057123931

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Contact details lecturer: dr.ir. Julia Cramer

Opmerkingen

geen