Prospectus

nl en

Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die Grieks wil leren maar geen Grieks in het eindexamen heeft gehad. Heb je dat wel en wil je je kennis van het Grieks en de Griekse literatuur opfrissen en verdiepen? Dan kan de tweede helft van deze cursus in het tweede semester (met hoogtepunten uit de Griekse literatuur) een geschikte optie voor je zijn.

Beschrijving

Het doel van deze cursus van 2 x 5 EC is een globale overzichtskennis te verwerven van de grammatica van het klassieke Grieks (morfologie en syntaxis).
Dit gebeurt aan de hand van de reader Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen, die zich ten doel stelt de student in 24 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten (met de nodige hulpmiddelen) mogelijk maakt. De teksten in de reader zijn (her en der licht aangepaste) bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk om vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke basiskennis op het gebied van de morfologie en de syntaxis, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken.
In de colleges worden de belangrijkste onderdelen uit deze reader behandeld, met als doel dat een student na deze cursus in staat is niet al te complexe bronteksten in het Grieks met behulp van woordenboek en vertaling te lezen.

Leerdoelen

Kennis

Globale kennis van de morfologie en syntaxis van Griekse naam- en werkwoordsvormen.

Vaardigheden

Aan het eind van het eerste semester kan de student niet al te complexe Griekse tekstpassages met begrip lezen en in het Nederlands vertalen, en vragen over vorm en inhoud van gelezen teksten beantwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Tussentoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en inhoud, en uit een niet voorbereide tekst ter vertaling (40%);
Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit een gelezen tekst ter (gedeeltelijke) vertaling, met daarbij open vragen over morfologie, syntaxis en inhoud, en uit een niet voorbereide tekst ter vertaling (60%).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De deeltoetsen en de eindtoets van blok 1 zullen steeds op college worden besproken; normaliter zal dat tijdens het eerstvolgende college gebeuren. Voor de nabespreking van de eindtoets van blok 2 zal een apart moment worden afgesproken in overleg met de deelnemers.

Literatuurlijst

  • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen (Readeronline).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.