Prospectus

nl en

Social Policy in Latin America

Course
2023-2024

Toegangseisen

De cursus is open voor studenten uit de BA Latin American Studies, de BA International Studies die de Area Latin America volgen en de studenten van de minors Latin America Studies en Brazilian Studies. Voor andere studenten: (enige) kennis van de regio is wenselijk, de cursus ‘Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I’ uit het eerste semester wordt aangeraden.

Beschrijving

Vanaf de eeuwwisseling heeft de regio Latijns-Amerika een periode van economische bloei meegemaakt. De gunstige economie in combinatie met een golf van linkse regimes hebben geresulteerd in een grote sociale agenda, met meer geldmiddelen en een grotere rol voor de staat en regionale samenwerking. Mede hierdoor zijn veel Latijns-Amerikanen uit de armoede gestapt en is ook vooruitgang geboekt op andere sociale vraagstukken zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Echter, meer recent kampt de regio met economische recessie, met sociale onrust en politieke instabiliteit tot gevolg. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het beleid dat Latijns-Amerikaanse overheden voeren rondom belangrijke sociale vraagstukken. Aan de hand van de centrale thema’s binnen sociaal beleid, wordt in deze cursus aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in het beleid dat gevoerd wordt rondom gemeenschappelijke sociale problemen zoals migratie, gezondheidszorg, onderwijs en interculturaliteit.

Leerdoelen

  • Het kunnen benoemen van de sociale vraagstukken die centraal staan in de Latijns-Amerikaanse regio.

  • Kennis verwerven van de factoren die kenmerkend zijn voor sociale vraagstukken, los van de nationale context.

  • Inzicht krijgen in de verschillen in beleid die door de nationale overheden gevoerd wordt rondom eenzelfde sociale vraagstuk.

Transferable skills die in deze cursus geoefend worden zijn:

Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project)

Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten).

Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

Groepspresentatie 30%;
Take-home tentamen 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing voor de presentatie(s) is een schriftelijk verslag (30%).
De herkansing voor het tentamen betreft een schriftelijk tentamen (70%).
De herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (presentatie + tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Nadat de resultaten zijn bekendgemaakt, kan op verzoek van de student een afspraak met de docent worden gemaakt om het tentamen in te zien en individueel te bespreken.

Literatuurlijst

Een selectie artikelen, boekhoofdstukken en rapporten, te vinden op de Universitaire Bibliotheek. De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus worden bekend gemaakt.

Acevedo I, Castellani F, Lotti G, Sze´kelyM (2021) ‘Informality in the time of COVID-19 in Latin America: Implications and policy options. PLoS ONE 16(12): e0261277. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261277

Altman, D. en Castiglioni, R. (2019) ‘Determinants of Equitable Social Policy in Latin America (1990-2013)’. Journal of Social Policy, 49(4): 763-784.

Barba Solano, C. (2019) ‘Chapter 2. Welfare regimes in Latin America. Thirty years of social reforms and conflicting paradigms’ in Cruz-Martínez, G. *Welfare and social protection in contemporary Latin America. *New York: Routledge, pp. 29-58.

Barrientos, A. (2020) ‘Covid-19 and Social Protection in Latin America’.* Bulletin of Latin American Research, *39 (1): 52-55.

Benavides, M. et. Al (2019) ‘Market- and government-based higher education reforms in Latin Amrica: the cases of Peru and Ecuador, 2008-2016’. Higher Education, 77:1015–1030.

Bonvecchi, A. en Scartascini, C.(2020) Who Decides Social Policy? : Social Networks and the Political Economy of Social Policy in Latin America and the Caribbean. Latin American Development Forum. Washington, DC: Inter-American Development Bank. © Inter-American Development Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34414 License: CC BY 3.0 IGO.

Busso M, Camacho J, Messina J,Montenegro G (2021) ‘Social protection and informality in Latin America during the COVID-19 pandemic’. PLoS ONE 16(11): e0259050. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259050

Carreño-Calderón, A., Cabieses, B. en Correa-Matus, M.E. (2020) ‘Individual and structural barriers to Latin American refugees and asylum seekers’ access to primary and mental healthcare in Chile: A qualitative study’. PLoS ONE 15(11): e0241153. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241153

Clavijo, I., Mejía-Mantilla, C., Olivieri, S., Lara-Ibarra, G., & Romero, J. (2021). ‘Mind the Gap: How COVID-19 is Increasing Inequality in Latin America and the Caribbean’. World Bank, Washington, DC.

Cruz-Martínez, G. (2019) ‘Chapter 1. Comparative social in policy in contemporary Latin America. Concepts, theories and a research agenda’ in Cruz-Martínez, G. Welfare and social protection in contemporary Latin America. New York: Routledge, pp. 29-58.

Cruz-Martínez, G. (2019) Welfare and social protection in contemporary Latin America. New York: Routledge.

ECLAC (2022) Social Panorama of Latin America 2021. Pp. 213-222. https://www.cepal.org/en/publications/47719-social-panorama-latin-america-2021

Figueroa Huencho, V. (2021) ‘Why do Indigenous public policies fail?’ in Policy Studies, DOI: 10.1080/01442872.2021.1954608.

Franceschet, S. en Díez, J. (2020) ‘Chapter 1. Thinking about Politics and Policy-making in Contemporary Latin America’ in Bonvecchi, A. en Scartascini, C.(2020) Who Decides Social Policy? : Social Networks and the Political Economy of Social Policy in Latin America and the Caribbean. Latin American Development Forum. Washington, DC: Inter-American Development Bank. © Inter-American Development Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34414 License: CC BY 3.0 IGO, pp. 3-33

Franceschet, S. en Díez, J. (2020) ‘Chapter 2. The Political Economy of Public Policy: From Institutions to Social Networks’ in Bonvecchi, A. en Scartascini, C.(2020) Who Decides Social Policy? : Social Networks and the Political Economy of Social Policy in Latin America and the Caribbean. Latin American Development Forum. Washington, DC: Inter-American Development Bank. © Inter-American Development Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34414 License: CC BY 3.0 IGO, pp. 3-33

Litewka SG en Heitman E. (2020) ‘Latin American healthcare systems in times of pandemic.’ Developing World Bioeth. 20:69–73. https://doi.org/10.1111/dewb.12262

López, L. E. (2021) ‘What is *educación intercultural bilingüe *in Latin America nowadays: results and challenges’. In JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT, 42(10): 955–968. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1827646

Lopreite, D. (2017) ‚Chapter 10. Gendering Welfare State Regimes in Latin America: Argentina in Comparative Perspective’. In Diez, J., & Franceschet, S. (ed) Comparative Public Policy in Latin America. Toronto: University of Toronto Press, pp. 228-246.

Lotta G en Kuhlmann E. (2021) ‘When informal work and poor work conditions backfire and fuel the COVID-19 pandemic: Why we should listen to the lessons from Latin America’. Int J Health Plann Mgmt. 2021;36:976–979. https://doi.org/10.1002/hpm.3104

Molina Millán, T. et al (2019) ‘Long-Term Impacts of Conditional Cash Transfers: Review of the Evidence’. The World Bank research observer, 34 (1), p.119-159.

Ocampo, J en Gómez-Arteaga, N. (2017) ‘Social protection systems, redistribution and growth in Latin America’. CEPAL Review, 122: 7-30.

Porcelain, S.L. (2021) ‘Chapter 2. Development and Public Health’ in Public Health and Beyond in Latin America and the Caribbean: Reflections from the Field. Routledge. https://doi-org.ezproxy.leidenuniv.nl/10.4324/9781003007401, pp. 34-60.

Santiago, M. en Akkari, A. (2020) ‘Chapter 2. Citizenship, Social Exclusion and Education in Latin America: The case of Brazil’ in Akkari, A. en Maleq, K (eds.) Global Citizenship Education. Critical and international perspectives. Cham: Springer International Publishing AG, pp. 17-30.

Silveira Campos, L. et al (2020) ‘COVID 19: sexual vulnerabilities and gender perspectives in Latin America’. Health Care for Women International, 41:11-12, 1207-1209, DOI: 10.1080/07399332.2020.1833884

Tan, J.P. (2012) ‘Missing mother: Migrant mothers, maternal surrogates, and the global economy of care’. Thesis Eleven 112(1): 113-132.

Zapata, G.P. en Prieto Rosas, V. (2021) ‘Structural and Contingent Inequalities: The Impact of COVID-19 on Migrant and Refugee Populations in South America’. Bulletin of Latin American Research 29(1): 16-22.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen of toegang tot de tentaminering te weigeren.