Prospectus

nl en

Literature and Art of China

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in literatuur en kunst & materiële cultuur van China door de eeuwen heen. Behandeling van definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke culturele traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit letterkunde en kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

  • Kennismaking met Chinese literatuur en kunst & materiële cultuur

  • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) literatuur en kunst & materiële cultuur

  • Verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Werkstuk, voor 30% van het eindcijfer (herkansing mogelijk bij 5,49 of lager)

  • Schriftelijk tentamen, voor 70%

Beide onderdelen moeten voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde.

Weging

Zie onder 'Toetsing'.

Herkansing

Zie onder 'Toetsing'.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Wilt Idema & Lloyd Haft: Chinese letterkunde: een inleiding, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996 en herdrukken

  • Craig Clunas: Art in China, Oxford: Oxford University Press 2009

  • aanvullende leesopdrachten

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie OA De Vrieshof

Opmerkingen

Geen.