Prospectus

nl en

Wetenschapsjournalistiek (SCS)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Wetenschapsjournalistiek is een vak van 13 weken en is onderdeel van de specialisatie Science Communication and Society. Dit vak is de Nederlandse variant van Science Journalism en is inhoudelijk hetzelfde. Het vak is beschikbaar voor MSc-studenten vanuit de wetenschapsfaculteit en MSc-studenten vanuit Biomedische Wetenschappen van het LUMC. Studenten van andere faculteiten die interesse hebben in het volgen van dit vak moeten toestemming krijgen vanuit hun eigen studieadviseur.

Opmerking:
Er zijn momenteel geen plekken meer beschikbaar voor keuzevakstudenten die niet de SCS-specialisatie volgen.

Meld je voor dit vak aan via dit registratieformulier.

Beschrijving

In deze cursus leer je hoe een goed journalistiek verhaal over wetenschap geschreven wordt en welke genres daar heel geschikt voor zijn. We schrijven én herschrijven. Publicabele verhalen maken is het streven, maar ook het schrijven van een blog of column komt aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het voeren van een goed gesprek met je bronnen: het interview. En voor wie hierna toch nog in het onderzoek belandt: hoe schrijf je een goed nieuwsbericht over gepubliceerde onderzoeksresultaten?

Leerdoelen

Na het afronden van Wetenschapsjournalistiek zijn studenten in staat om:

  • Wetenschapsjournalistieke artikelen te schrijven in verschillende genres: nieuwsbericht, interview, achtergrondverhaal, samengestelde productie en het korte bericht.

  • Te bepalen welk genre ze wanneer moeten inzetten.

  • Te bepalen wat nieuws is en waar een verhaal in zit.

  • Moeilijke onderwerpen concreet uit te leggen voor een breder publiek.

  • Op basis van verschillende bronnen een journalistiek achtergrondverhaal op te bouwen.

  • Interviews voor te bereiden, te houden en te verwerken in een journalistiek artikel.

  • Lezers een verhaal in te trekken met tekst én beeld.

  • Constructieve feedback te geven op werk van medestudenten en feedback op hun eigen werk adequaat te verwerken in een tweede versie.

  • Uit te zoeken waar in het medialandschap van de (wetenschaps)journalistiek hun grootste kansen liggen.

Rooster

Voorlopig rooster: Colleges vinden plaats op donderdagochtend 09.15 - 12 uur van 7 september - 23 november, 2023. Zaalschema volgt.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges, activiteiten tijdens college, zelfstudie

Toetsing en Weging

Voor elke schrijfopdracht krijg je een cijfer voor de tweede versie. De opdrachten worden onder andere beoordeeld op de criteria zoals die in de checklists achterin het boek staan (Asbreuk, De Moor en Van der Meer: Basisboek Journalistiek Schrijven. Noordhof Groningen, vanaf de 3e druk). Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gemiddelde van deze cijfers. Voor de afronding van je cijfer (naar boven of naar beneden) worden je deadlinebestendigheid en de kwaliteit van je feedback op teksten van anderen meegewogen.

Literatuurlijst

  • Henk Asbreuk, Addie de Moor en Esther van der Meer (2020). Basisboek Journalistiek schrijven. Schrijftechnieken en genres voor online, krant en tijdschrift. Groningen: Wolters Noordhoff. Neem bij voorkeur de 4de druk, maar de 3de druk is ook nog bruikbaar. Druk uit 2013 is niet meer bruikbaar.

Inschrijven

Meld je voor dit vak aan via dit registratieformulier. Meld je ook aan via MyStudyMap (uSis).

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudyMap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in MyStudyMap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in MyStudyMap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Voor meer informatie over dit vak of de SCS-specilisatie kun je contact opnemen met onze afdeling via: infoscs@biology.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

n.v.t.