Prospectus

nl en

SOSCI Seminar Japan in East Asian Nationalisms

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Japanse invasies en koloniale regimes spelen nog altijd een prominent rol in de nationale herinneringen van Oost-Aziatische landen. Nu Japan zich met meer assertiviteit presenteert in de regio als beschermer van wat voormalig premier Abe Shinzo de ‘Free and Open Indo-Pacific’ noemde, speelt ook de vraag hoe dit zich verhoudt tot de ‘Belt and Road Initiative’ en andere Chinese visies op de regio. De rol van Japan in de nationalismes van de buurlanden bepaalt mede welke positie ze in zullen nemen. In de eerste helft van het semester behandelt dit vak theorieën van het nationalisme en de historische achtergrond. De tweede helft bekijkt hoe de landen in de regio tegen Japan aankijken.

Leerdoelen

Het doel van dit vak is om de studenten in staat te stellen te begrijpen wat nationalisme is en te herkennen welke nationalismes in de regio zijn en welke rol Japan daarin speelt. Aan het einde van het vak kunnen studenten:

 • Theoretische concepten van het nationalisme toepassen;

 • De historische rol van Japan in de buurlanden uitleggen;

 • Op basis van het geleerde zelf de regionale verhoudingen analyseren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Deelname aan de klassikale discussies tijdens de les en op Brightspace;

 • Aan het begin van het semester vormen de studenten groepen die de landendiscussies inleiden met een presentatie van 15-20 over de vraag voor die week;

 • Onderzoeksessay (2.000-2.500 woorden) waarin de student laat zien een onderzoeksvraag over de materie te kunnen formuleren en beantwoorden.

Weging

 • Deelname aan discussie: 30%

 • Presentatie: 30%

 • Onderzoeksessay: 40%

Herkansing

Herkansing voor het essay is toegestaan wanneer een student een onvoldoende behaalt.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur voor dit vak komt in de uitgebreide syllabus op Brightspace en is digitaal toegankelijk via de universiteitsbibliotheek.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen