Prospectus

nl en

Buitenlandverblijf Chili en Brazilië

Course
2022-2023

Hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies gaan in het tweede jaar naar Chili of Brazilië om vakken te volgen aan de Universidad Diego Portales (Santiago, Chili) of de Universidade Federal De Santa Catarina (Florianópolis, Brazilië).
De colleges lopen vanaf begin maart tot half juli (Chili) eind juni (Brazilië).

Toelatingseisen:

Studenten dienen hun PROPEDEUSE behaald te hebben.
Daarnaast is het sterk aan te bevelen om tenminste de vakken taalvaardigheid uit het eerste semester van het tweede jaar ook te hebben behaald.

Inhoud:

Studenten volgen 10 EC Taalvaardigheid Spaans of Portugees: de module 4.

De overige 20 EC is gereserveerd voor inhoudelijke vakken. Studenten kiezen uit het aanbod van de betreffende universiteit vier cursussen van 5 EC rondom de volgende vier thema’s:

  1. Sociaal Beleid
  2. Kunstgeschiedenis
  3. Taalkunde (TK 3, Syntax)
  4. Literatuur (LK4)

De vakken waaruit gekozen kan worden zijn door de opleiding Latijns-Amerikastudies geselecteerd op niveau en inhoud. Studenten die de taalmodules in Leiden al hadden afgerond hebben de mogelijkheid om extra vakken te volgen, bijvoorbeeld in het kader van de keuzeruimte of het Humanities Lab.

Vaardigheden

  • Interculturele communicatie

  • Inzet

  • Zelfregulering

  • Flexibiliteit

Inschrijven:

Het is niet nodig om voor de vakken die gevolgd worden in Latijns-Amerika in te schrijven via My Studymap.