Prospectus

nl en

The World of Jan Wolkers

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

‘Niemand is dichter bij de waarheid gebleven dan ik. Mijn leven en werk zijn één.’ Jan Wolkers (1925-2007) was een van de meest geliefde en verguisde, invloedrijke en vooraanstaande Nederlandse kunstenaars van zijn tijd. Stammend uit een arm, streng gereformeerd milieu leefde hij een vitaal kunstenaarsleven. Wolkers was een veelzijdig talent: beeldhouwer, schilder en schrijver.
Zijn werk werd de afgelopen decennia met meerdere prijzen bekroond – waarvan hij de twee meest prestigieuze, de Constantijn Huygens Prijs en de P.C. Hooftprijs weigerde – en heeft tot op de dag van vandaag een grote weerslag in de maatschappij. Hij ontwierp vele publieke monumenten en zijn schilderijen en beelden zijn opgenomen in de collecties van belangrijke musea in het land. Van zijn boeken – romans, essay- en dichtbundels en toneelwerk – werden wereldwijd een paar miljoen exemplaren verkocht. Het literaire werk van Wolkers werd in vele talen vertaald. Zijn dood, op 19 oktober 2007, een week voor zijn 82ste verjaardag, dompelde het land in rouw.
Op welke wijze spiegelen zijn leven en werk zich in elkaar en hoe kun je dat onderzoeken? Al het werk van Jan Wolkers is autobiografisch. In zijn romans, verhalen, gedichten, schilderijen en beeldhouwwerken wilde hij tot zelfinzicht komen. Het leven vastleggen voor het verloren ging. De dood bezweren. Maar ook de waarheid zijn wil opleggen. Onlangs kwam de hele collectie Wolkers, zijn papieren archief en de kerncollectie van zijn beeldende werk naar Leiden. Voor het onderzoek voor het eindwerkstuk kunnen studenten gebruik maken van het originele materiaal in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • heeft de student een goed en chronologisch beeld van leven en werk van Jan Wolkers;

 • kan de student reflecteren op de verschillende ‘rollen’ die Wolkers als auteur had;

 • heeft de student inzicht in de veelzijdigheid van Wolkers’ oeuvre;

 • heeft de student een overzicht van de rijkdom van het Wolkers-archief en hoe je daar op een wetenschappelijke manier gebruik van kunt maken;

 • heeft de student kennis opgedaan van verschillende benaderingen en invalshoeken in de neerlandistiek en weet de student wat er komt kijken bij het schrijven van een biografie;

 • kan de student een relevante onderzoeksvraag stellen aan de hand van een zelfgeselecteerde casus en die (met behulp van het archief) uitwerken;

 • kan de student een werkcollege faciliteren waarin de eigen casus centraal staat en tijdens een ander college als kritische referent optreden;

 • heeft de student geoefend met het schriftelijk verslag doen van een eigen onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Weging

 • Werkstuk, paper (60%)

 • Actieve participatie (20%)

 • Mondeling referaat (20%)

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst, indien het cijfer lager is dan een 5,5.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De volledige literatuurlijst wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

 • Onno Blom, Het litteken van de dood (2017)

 • Selectie van werken van Jan Wolkers

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Nederlandse taal en cultuur en de minor hebben voorrang bij het volgen van de cursus wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Overige studenten dienen eerst toestemming te vragen aan de studieadviseur via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.