Prospectus

nl en

Markov Chains and Applications

Course
2022-2023

Toegangseisen

Het hoorcollege is bedoeld voor tweede en derdejaars studenten die het college Inleiding Kansrekening succesvol hebben afgrond, of een vergelijkbare basiskennis hebben. Vertrouwdheid met de basisbegrippen van de lineaire algebra is wenselijk

Beschrijving

Markovprocessen vormen een belangrijk klasse van stochastische processen in de waarschijnlijkheidsrekening.
Ze worden gekarakteriseerd door het feit dat ze "geen geheugen" hebben, d.w.z. hun toekomst hangt af van hun heden en niet van hun verleden.
Omdat Markovprocessen een flexible en elegante structuur hebben, worden ze niet alleen gebruikt in de wiskunde, maar ook in andere wetenschapsgebieden, bijvoorbeeld als modellen voor processen die in de natuurkunde, scheikunde en biologie voorkomen, en bij het ontwerpen van algoritmen voor data-analyse.
Het eerste deel van het hoorcollege richt zich op fundamentele aspecten van Markovprocessen in discrete en continue tijd, op eindige en aftelbare toestandsruimten. In het tweede deel komen diverse onderwerpen aan bod: wachtrijsystemen, entropie, interagerende veeldeeltjessystemen en Monte Carlo sampling.

Leerdoelen

Het doel van het hoorcollege is om studenten kennis te laten maken met de basiseigenschappen van Markovprocessen en die via toepassingen te illustreren.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en huiswerk

Toetsing en weging

Er is wekelijks huiswerk, waarvan de cijfers voor 25% meetellen voor het eindcijfer. Het tentamen is schriftelijk en bepaalt voor 75% het eindcijfer

Literatuurlijst

Een collegediktaat, geschreven door de leden van de POD-groep van het Mathematisch Instituut in Leiden, wordt aan het begin van het college beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Docent: Luca Avena, l.avena@math.leidenuniv.nl
Assistent: Oliver Nagy, o.nagy@math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

geen