Prospectus

nl en

Elective course of 6 EC

Course
2022-2023

Als keuzevak bij de propedeuse Wiskunde is elke combinatie mogelijk van vakken die aan een Nederlandse universiteit worden aangeboden van in totaal tenminste 6 EC, met dien verstande dat de gekozen vakken naar het oordeel van de examencommissie niet substantieel met al gevolgde of nog te volgen vakken in de bacheloropleiding mogen overlappen. Vakken aan buitenlandse universiteiten mogen ook, als de examencommissie, die toetst op overlap, inhoud en niveau, toestemming geeft.

De keuze is geheel vrij en voor wie dat wil kan de studieadviseur nadere suggesties doen.

De meest gekozen vakken zijn:

  • Algorithmiek

  • Logica