Prospectus

nl en

Die Psychologie der Sprache

Course
2022-2023

Toegangseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel een goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Was passiert in unserem Kopf, wenn wir sprechen, hören, lesen oder schreiben? Wie werden Wörter und Grammatik mental gespeichert, und wie rufen wir sie ab? Warum ist Spracherwerb für Erwachsene kein Kinderspiel? Welche Teile des Gehirns sind auf Sprache spezialisiert? Und was passiert, wenn sie Schaden nehmen?
Diese und ähnliche Fragen werden im Seminar anhand experimenteller Studien besprochen. Ein besonderer Teil des Seminars richtet sich auf experimentelle Methoden, inklusive eines Besuchs an das Leidener Babylab.

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • globale kennis van psycholinguïstische vraagstellingen, methodes en modellen;

 • globaal inzicht in het process van taalverwerving, taalproductie en taalperceptie en de structuur van het mentale lexicon;

 • basale kennis over taalstoornissen;

 • de vaardigheid om psycholinguïstische redeneringen en terminologie toe te passen in mondelinge en schriftelijke reflectie over de mentale opslag en verwerking van taal;

 • de vaardigheid om de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk op een adequaat niveau in het Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname aan de werkcolleges (5%)

 • Mondelinge presentatie (25%)

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (“abstract”, 1000 woorden) (20%)

 • Schriftelijk tentamen (50%)
  Als het vak voor 5 EC wordt gevolgd, vervalt het schriftelijk tentamen.

Weging

Zie Toetsing.
Het abstract en het schriftelijk tentamen moeten voldoende zijn (5,5 of hoger).

Herkansing

Het abstract en het schriftelijk tentamen kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Höhle, Barbara (ed.) 2012. Psycholinguistik. 2. Auflage. Berlin: Akademie-Verlag. (online in der UB verfügbar)
Zusätzliche Literatur wird während des Seminars zur Verfügung gestellt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.