Prospectus

nl en

Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek

Course
2022-2023

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen wordt bekend verondersteld. Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren.

Beschrijving

Aan de orde komen:

  • Noties over de therapeutische relatie;

  • Gedragsmodificatie en cognitieve gedragstherapie;

  • Ethisch handelen en behandelen;

  • Hulpverleningsplanning;

  • Kind- en systeemgerichte interventies bij behandeling van internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek.

Hierbij komen (psycho)therapeutische benaderingen aan de orde en wordt o.a. aandacht geschonken aan individuele en groepsbehandeling, en individuele- en systeembehandeling. Verder krijgt de notie en het belang van evidence-based behandelingen aandacht in de colleges, evenals evaluatie van behandeling.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus:

  • Weet de student de belangrijkste theorieën op het gebied van behandeling

  • Kan de student de belangrijkste theorieën op het gebied van behandeling toepassen

  • Begrijpt de student belangrijke ethische richtlijnen omtrent behandeling

  • Kent de student de belangrijkste terminologie omtrent behandeling

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Er zijn in totaal tien colleges van elk twee uur. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven over de onderwerpen die hierboven puntsgewijs zijn weergegeven en door middel van literatuurstudie vindt een verdere verdieping van de literatuur plaats. Studenten worden tijdens de colleges ingevoerd in de denkwijze van belangrijke representanten van bepaalde interventies, waarbij aanvullende informatie en commentaar worden geleverd. De colleges worden aangevuld met praktische voorbeelden en videomateriaal.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2022 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

De coördinatoren van het vak zijn José Douma en Rachel Plak.