Prospectus

nl en

Die deutsche Sprache: Vertiefung

Course
2022-2023

Toegangseisen

Studenten mogen dit vak alleen volgen als ze Fundament I en II succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Im Seminar Vertiefung liegt das Hauptaugenmerk auf der Vertiefung des in Fundament I-II Gelernten.
Die Studierenden erweitern ihren Wortschatz und trainieren ihre Ausdrucksfähigkeit sowohl in Wort als auch in Schrift, indem sie sich mit aktuellen Themen aus dem Bereich von Gesellschaft, Kultur und Politik auseinandersetzen. Typische Basismerkmale des wissenschaftlichen Schreibens werden ebenfalls analysiert und geübt.

Die thematischen Inhalte werden mit intensiver Grammatikarbeit ergänzt, die die Studierenden teils im Unterricht, teils im Selbststudium durchführen.

Leerdoelen

De studenten

  • bereiken een stabiele beheersing van de Duitse grammatica en de semantische en pragmatische bijzonderheden voor het algemene en het wetenschappelijke taalgebruik;

  • zijn in staat de verworven vaardigheden toe te passen zowel bij het mondelinge presenteren als ook het schrijven in het Duits;

  • kunnen sterke en zwakke punten in het eigen taalvaardigheid benoemen en met behulp van een oefengrammatica doelgericht de zwakke punten elimineren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Driewekelijkse toetsen (grammatica en woordenschat): 30%

  • Werkstuk (1000 woorden): 30%

  • Mondelinge presentatie over een (populair)wetenschappelijk onderwerp: 20%

  • Mondeling tentamen over een algemeen onderwerp: 20%

Weging

Zie Toetsing
Het werkstuk en de mondelinge toets (presentatie en mondeling tentamen) moeten voldoende zijn (5,5 of hoger).

Herkansing

Het werkstuk, de mondelinge presentatie en het mondeling tentamen kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Buscha, A., Szita, Sz., Raven, S. (2013) C-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (Sprachniveau C1/C2). Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-94-132311-7 (bitte aanschaffen)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.