Prospectus

nl en

Kämpfen, beten, schreiben: Literatur von 750 bis 1700

Course
2022-2023

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald. Daarnaast is deelname alleen toegestaan als de beide colleges Duitstalige literatuur in context uit het eerste jaar met goed gevolg zijn afgerond.

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt het tijdvak van ca. 750 tot 1700 behandeld. Deze periode van ongeveer 10 eeuwen omvat de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie en de Barok. De Duitse literatuur van deze lange en literair rijke periode wordt besproken in cultuurhistorisch perspectief; dat wil zeggen dat literaire teksten verschijnen tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis, in het bijzonder de politieke, economische, wetenschappelijke en kunsthistorische ontwikkeling. Exemplarisch bespreken we literaire teksten die kenmerkend zijn voor elk van de perioden.
De cursus sluit aan bij de overige drie gedeelten van Literatuur in Context in het eerste en tweede jaar.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten:

 • een globaal overzicht van de gehele periode, literatuurhistorisch en historisch;

 • inzicht in de samenhang tussen literatuur/teksten en hun culturele/historische context;

 • de beschikking over kennis van en inzicht in een klein maar representatief corpus binnen de genoemde periode;

 • aantoonbaar het vermogen met behulp van de docent nicht-complexe onderzoeksvragen te formuleren en uit te werken, die met het collegethema verband houden;

 • aantoonbaar het vermogen de verwoven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk voor een semi-wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Mondeling tentamen over de behandelde stof (75%)

 • Wekelijkse opdrachten via Brightspace (25%)

Weging

Zie onder Toetsing.

Herkansing

Het mondeling tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt onmiddellijk na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuurlijst

 • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte, laatste druk

 • Verdere literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.