Prospectus

nl en

Combinatoriek & Optimalisering

Course
2022-2023

Toegangseisen

Lineaire algebra 1, Analyse 1 en Programmeermethoden (alle niet verplicht)

Beschrijving

Het vak Combinatoriek en optimalisering is het eerste van de vier vakken die in Leiden het besliskundecurriculum vormen. Zoals de naam doet vermoeden, bestaat het vak min of meer uit twee delen. Het eerste gedeelte is meer theoretisch en legt een basis in de combinatoriek, plat gezegd het vakgebied dat draait om 'dingen tellen'. Het tweede gedeelte is meer toegepast en behandelt een aantal optimaliseringsmethoden waaronder dynamische en lineaire programmering, met als doel een wat algemene introductie te geven in het modelleren en algoritmisch benaderen van problemen. Ter onderstreping van dit doel horen er bij dit vak ook een set modelleeropgaven.

Leerdoelen

Problemen oplossen en bewijzen leveren met combinatorische argumenten; gegeven vraagstukken modelleren als (wiskundig) optimaliseringsprobleem; optimaliseringsproblemen oplossen met de hand en met een computer.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Wekelijks 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege. Vier huiswerksets en één modelleeropgave, alle verplicht.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit drie delen, te weten:

  • 4 huiswerkopgaven (20%)

  • 1 modelleeropgave (die in koppels gemaakt mag worden) (10%)

  • schriftelijk tentamen (70%)
    Om het vak te halen, dient het gewogen gemiddelde van alle onderdelen minstens een 5,5 te zijn; het gewogen gemiddelde van de huiswerkopgaven en de modelleeropgave minstens een 5,0; en het cijfer voor het tentamen minstens een 5,0.
    Het schriftelijke tentamen heeft een schriftelijke herkansing. Indien het gewogen gemiddelde van de modelleeropgave en het huiswerk tussen de 4,0 en 5,0 ligt en het cijfer voor de modelleeropgave minstens een 5,0 is, dan is er na het tentamen de mogelijkheid om een extra opdracht te maken ter vervanging van één huiswerkset.
    Een resultaat van minstens 5,0 voor het huiswerk (gemiddeld); de modelleeropgave; of het tentamen, gehaald in het voorjaar van 2021, mag dit jaar worden hergebruikt.

Literatuurlijst

Collegedictaat “Combinatoriek en optimalisering”. Dit is vanaf eind januari 2023 beschikbaar in Brightspace. Ook zal het vanaf begin februari 2023 in gedrukte vorm te koop zijn.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Floske Spieksma, kr. 228, spieksma[at]math.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor communicatie worden Brightspace en een aparte website gebruikt. De informatie over de website wordt in januari 2023 op de Brightspace pagina van het vak bekend gemaakt.