Prospectus

nl en

Speaking/Listening 1B - Language Acquisition I

Course
2022-2023

Toegangseisen

Spreek- en luistervaardigheid op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten kunnen eventueel na overleg met de studiecoördinator en de docent worden toegelaten. Neem contact op met de studiecoördinator.

Beschrijving

In de colleges wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid in alledaagse situaties, via het doen van uiteenlopende spreek- en luisteroefeningen. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de uitspraak.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kan de student:

 • vlot en adequaat te reageren op een gesprekspartner

 • een gesprek houden over alledaagse onderwerpen

 • een korte monoloog houden over een opgegeven onderwerp

 • de grote lijnen van een algemeen informatief televisieprogramma volgen

 • duidelijk gesproken delen van die programma’s in detail volgen.

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid:

 • luisteren: B1/B2

 • gesproken productie: B1

 • gesproken interactie: B1.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (aanwezigheid verplicht)

Toetsing en weging

Toetsing

Spreken: reageren op uitingen van een spreker; het houden van een monoloog van twee minuten over een opgegeven onderwerp.
Luisteren:

 • intensief: invullen van ontbrekende woorden na het beluisteren van een band;

 • extensief: beantwoorden van vragen over drie videofragmenten.

Weging

Het cijfer is het gemiddelde van de onderdelen Spreken (50%) en Luisteren (50%). Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden.

Herkansing

Herkansing voor beide onderdelen is mogelijk in mei of juni.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus Spreken/luisteren en overig materiaal is beschikbaar via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij Spreken/luisteren 1A – Taalverwerving I (5811VSL1A).