Prospectus

nl en

The City in Latin America

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, het ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing. In deze cursus zullen de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd worden, aan de hand van zes kernthema’s (o.a. segregatie, veiligheid, globalisering).

Leerdoelen

  • Het kennis en theorieën verwerven in de processen van urbanisatie die karakteristiek zijn voor de Latijns-Amerikaanse regio

  • Het verwerven van inzicht in de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika aan de hand van een aantal belangrijke thema’s.

  • Het maken van ervaring in het onderzoek doen in groepsverband.

  • Het oefenen in het schriftelijk verslag maken van een academische analyse, in de vorm van een korte essay.

Transferable skills:

Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

Rooster

My Timetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  1. Think-tank Presentaties 30%
  2. Paper (1500 woorden) 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing voor de Think Tank presentatie(s) is een schriftelijk verslag (30%).
De herkansing voor paper betreft een herziende versie (70%).
De herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (presentatie + tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Op verzoek van de student kan een afspraak met de docent worden gemaakt om de resultaten in te zien en individueel te bespreken.

Literatuurlijst

Een selectie artikelen, boekhoofdstukken en rapporten, te vinden op de Universitaire Bibliotheek. De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus worden bekend gemaakt.

Briceño-Leon, R. (2019) ‘The contribution of informal institutionality to safe cities in Venezuela’. In Salahub, J.E. et al (eds.) reducing Urban Violence in the Global South. London: Routledge, pp. 155-173.

Connolly, P. (2017) ‘Latin American Infromal Urbanism: Contexts, Concepts and Contributions with Specific Reference to Mexico’. In Hernández, F. (ed.) Marginal Urbanisms: Informal and Formal development in Cities of Latin America, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 22-47.

Dávila, Arlene M. (2016) ‘Chapter 1. The Inmateriality of the Mall: Financial Regimes, Urban Policies, and the “Latin American Boom”’ in El Mall: The Spatial and Class Politics of Shopping Malls in Latin America. Oakland, California: University of California Press, pp. 17-43.

Dinardi, C. (2017) ‘Cities for sale: contesting city branding and cultural policies in Buenos Aires’. Urban Studies, 54(1) 85–101.

Dominguez, E. Et al (2010) ‘Women workers in the maquiladoras and the debate on global labor standards’. Feminist Economics 16(4): 185-209.

Earle, L. (2012). ‘From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo’. Journal of Latin American Studies 44(1): 97-126.

Garza, N. and Ovalle, M.C. (2019) ‘Tourism and housing prices in Santa Marta, Colombia: Spatial determinants and interactions’. Habitat International, 87: 36-43.

Madero, V. and Morris, N . (2016) ‘Public participation mechanisms and sustainable policy-making: a case study analysis of Mexico City’s Plan Verde’. Journal of Environmental Planning and Management, 59 (10): 1728-1750. http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2015.1085841

Portes, A., & Roberts, B. R. (2005). ‘The free-market city: Latin American urbanization in the years of the neoliberal:experiment’. Studies in Comparative International Development (SCID) 40(1): 43-82.

Rayner, R. and Zamorano, C. (2021) ‘Introduction: The Right to the City in Latin America’. City & Society, 33(1): 59–70.

Segura, R. (2020) ‘Protective Arrangements across Class: Understanding Social Segregation in La Plata, Argentina’. International Journal of Urban and Regional Research, 45: 1064-1072. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12889

Sørbøe, C.M. (2018) ‘Chapter 5. Urban Development in Rio de Janeiro During the ‘Pink Tide’: Bridging Socio-Spatial Divides Between the Formal and Informal City?. In Ystanes, M. and Strønen, I.Å. (eds.) The Social Life of Economic Inequalities in Contemporary Latin America, Approaches to Social Inequality and Difference, Palgrave Macmillan, pp. 107-127.

Vásquez, A., Devoto, C., Giannotti, E. and Velásquez, P. (2016) ‘Green Infrastructure Systems Facing Frgmented Cities in Latin America- Case of Santiago, Chile’. Procidia Engineering, 161: 1410-1416.

Vieda Martínez, S. A. and Chiodelli, F. (2021) ‘Informal housing of the rich: Clustering, isolating, and concealing in Bogotá, Colombia’. Habitat International, 112: 102369, ISSN 0197-3975, https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102369.

Inschrijven

Inschrijving via My Studymap is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen of toegang tot de tentaminering te weigeren.