Prospectus

nl en

Applied linguistics IIc: Texts (FAT)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Teksten IIa met goed gevolg te hebben afgerond.

Dit is een vervolgcursus op Teksten IIb uit blok 3 en is alleen toegankelijk voor studenten die in blok 4 het reguliere programma in Leiden volgen, in plaats van het Japanverblijf.

Beschrijving

Deze cursus beoogt een begin te maken met de overgang van een op een lezen en vertalen naar het cursorisch lezen en analyseren van teksten. In dit stadium zal de overgang worden gemaakt van het type “私の視点”-achtige teksten (Teksten IIb) naar het iets langere type teksten (ca. 4 à 5 pagina's) “異議あり”, dit als voorbereiding op het gebruik van langere academische teksten in BA3.

Leerdoelen

De student zal een begin maken om de vaardigheid in het cursorisch lezen en in het leren analyseren van Japanse teksten onder de knie te krijgen wat hem/haar het mogelijk zal maken om zonder problemen het Tekstseminar in het 3e jaar te kunnen volgen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het tentamen bestaat uit een Japanstalige tekst uit een krant of tijdschrift van 4 à 5 pagina’s waarover de student open vragen en een essay-vraag moet beantwoorden ter bewijs van leesvaardigheid en tekstinzicht. In totaal zijn 300 punten voor het tentamen te halen.

Weging

Het tentamencijfer telt voor 100% van het eindcijfer.
Om deel te nemen aan het tentamen dienen studenten te voldoen aan de aanvullende participatie eis: studenten moeten bij minimaal 70% van de colleges voorbereid aanwezig zijn.

Herkansing

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De student krijgt teksten uitgedeeld of deze worden op de Brightspace pagina geplaatst.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing.