Prospectus

nl en

Gedeeld onderwijs: keuzevak bij Koreastudies, Chinastudies of South and Southeast Asia Studies (LET OP: deze vakken beginnen al in blok 3)

Course
2022-2023

Gedeeld onderwijs

In het tweede jaar volgen studenten die naar Japan gaan één cursus 'gedeeld onderwijs' en studenten die het reguliere programma in Leiden volgen twee cursussen ‘gedeeld onderwijs.’ Om aan het onderdeel 'gedeeld onderwijs' te voldoen dient de student een keuze te maken uit inhoudelijke BA-cursussen (van één respectievelijk twee maal 5 EC) op niveau 100, 200 of 300 die gegeven worden bij de aan de opleiding Japans gerelateerde opleidingen van Koreastudies, Chinastudies en South and Southeast Asian Studies.

Dit onderdeel is bedoeld om de inhoudelijke kennis van de (Oost-)Aziatische regio te vergroten. Dit betekent dat er geen taalvakken kunnen worden gekozen (tenzij er een sterk inhoudelijk aspect aanzit; studenten die twijfelen of een vak van voorkeur toegestaan is, kunnen hun keuze voorleggen aan de examencommissie vóórdat het vak begint).

Studenten kunnen op de studiegidspagina’s van de respectievelijke opleidingen kijken om een vak uit te kiezen. Studenten dienen er bij het maken van hun keuze rekening mee te houden dat het vak openstaat als keuzevak en dat men voldoet aan eventuele toegangseisen, anders kan de cursus niet worden afgerond.

EC’s behaald voor het onderdeel gedeeld onderwijs worden NIET altijd automatisch geregistreerd onder de studievereisten van studenten in uSis. Als het cijfer en EC’s geregistreerd staan onder studieresultaten, maar nog niet onder de studievereisten, kunnen studenten via uSis een verzoekschrift indienen om het ook mee te laten tellen onder de studievereisten. De knop hiervoor is te vinden onder het onderdeel gedeeld onderwijs binnen de studievereisten.