Prospectus

nl en

Texts 1b

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Teksten Ia met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is bedoeld om de leesvaardigheid van Japanse teksten over verschillende onderwerpen tot een hoger niveau te brengen. Daartoe wordt de toegepaste kennis van de basisgrammatica uitgebreid, evenals de woordenschat. Tevens lezen studenten zelfstandig langere teksten.

Leerdoelen

 • Aan het eind van de cursus kan de student met behulp van een uitgebreide basisvocabulaire en -grammatica een accurate Nederlandse vertaling produceren van passages in complexere Japanse teksten

 • Aan het eind van de cursus kan de student complexere Japanse teksten interpreteren en uitleggen

 • Aan het eind van de cursus kan de student met behulp van een uitgebreide basisvocabulaire en -grammatica een accurate Japanse vertaling produceren van complexere Nederlandse zinnen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen, en een cijfer voor aanwezigheid en participatie. Het tentamen duurt drie uur. Het tentamen bestaat uit een leestekst waarover vragen moeten worden beantwoord en waaruit zinnen moeten worden vertaald naar het Nederlands. Daarnaast bevat het tentamen enkele Nederlandse zinnen die naar het Japans moeten worden vertaald.

 • Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 50 kennen. Daarnaast worden studenten geacht alle karakters, zoals behandeld bij de vakken Kanji 1a en Kanji 1b, en de volledige grammatica, zoals behandeld bij Grammatica 1a en Grammatica 1b, te kennen.

 • Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

Eindtentamen: 90%
Aanwezigheid en participatie: 10%

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen.

Herkansing

De herkansing telt voor 90% (de overige 10% is het cijfer voor aanwezigheid en participatie) en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 1. Minna no Nihongo Shokyū 2 (dai 2-han): Honsatsu (Main Textbook 2 (2nd edn.) Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-646-3)
 2. Minna no Nihongo Shokyū 2 (dai 2-han): Hon'yaku bunpō kaisetsu: Eigoban (Translation & grammatical notes (2nd edn.), English]. Tokyo: 3A Network. (ISBN 978-4-88319-664-7)
 3. Minna no Nihongo Shokyū 2 (dai 2-han): Hyōjun mondaishū (Basic Workbook 2 (2nd edn.). Tokyo: 3A Network, ISBN 978-4-88319-663-0
 4. Reader (t.z.t. aan te schaffen via de online readershop van de Universiteit Leiden)

Makino, Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN 4-7890-0454-6; aanbevolen maar niet verplicht)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten. De teksten die studenten zelfstandig zullen lezen worden ook via Brightspace aangeboden.