Prospectus

nl en

Globalisation and Other Planetary Concerns

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deelnemers aan deze cursus dienen eerst de cursus Interculturaliteit (BA2) te hebben afgerond voordat de cursus Globalisering en andere planetaire kwesties (BA3) gevolgd kan worden. Voor keuzevakkers en andere interessenten kan op deze eis in overleg een uitzondering worden gemaakt.

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks Interculturele literatuurwetenschap binnen de opleiding Film- en literatuurwetenschap.
Literaire werken putten steeds vaker uit meerdere culturen tegelijkertijd. Dat is niet verwonderlijk: door processen van (de-)kolonisatie, internationalisering en globalisering zijn nationale culturen steeds meer met elkaar verbonden en vermengd geraakt. Tegelijkertijd lijkt crisis het kernwoord van de huidige tijd: de geglobaliseerde wereld ziet zich geconfronteerd met tal van grensoverschrijdende problemen en dito uitdagingen. Denk aan de economische crisis, de vluchtelingencrisis, en de klimaatcrisis, maar ook aan de opkomst van populistische bewegingen en van nieuwe vormen van nationalisme. Deze worden vaak breed en op alarmistische wijze uitgemeten in het publieke debat en in de media, maar wat is de positie en de relevantie van cultureel diverse literatuur in deze wereld “op drift”? En wat is de zin van de literatuurwetenschap en de taak van de literatuurwetenschapper?

In dit college onderzoeken we op welke manieren, met welke nieuwe vormen, welke boodschappen en welk succes hedendaagse literatuur positie inneemt binnen een wereldwijd netwerk waarbinnen zowel sociaal-culturele als politiek-economische invloeden een rol spelen. We bespreken hoe literatuur reflecteert op postkoloniale uitdagingen en hoe literaire werken zich mengen in de belangrijke debatten van onze tijd. Via kritische literatuuranalyse van werken van o.a. Caryl Philips, Wladimir Kaminer, Ellen Ombre, Teju Cole, Mahasweta Devi, Mohsin Hamid, Ilja Leonard Pfeijffer, Svetlana Alexijevitsj en Ruth Padel buigen we ons over de betekenis van literatuur en van de literatuurwetenschap voor het denken over en beantwoorden van de vragen waar de mensheid anno nu mee worstelt.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van en inzicht in verschillende debatten omtrent de betekenis en functie van literatuur en literatuurwetenschap in de huidige tijd;

 • kan de student beargumenteerd stelling nemen binnen het literatuurwetenschappelijke vertoog over literatuur en engagement;

 • heeft de student kennis van en inzicht in verschillende (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van globalisering en postkolonialisme en de kwesties die deze aan de orde stellen;

 • heeft de student geoefend met het gebruik van verschillende sleutelconcepten uit globalisering studies en postkoloniale theorieën;

 • kent de student verschillende literaire werken die op eigen wijze reflecteren op en zich mengen in hedendaagse maatschappelijke debatten en politieke kwesties;

 • is de student in staat een literaire tekst en de interventie die deze biedt te analyseren vanuit het kritische kader dat de postkoloniale literatuurwetenschap en andere hedendaagse kritische theorieen bieden;

 • heeft de student verschillende academische vaardigheden en transferrable skills geoefend en verworven, zoals analyseren en (be)oordelen, stelling nemen en toelichten, samenwerken, presenteren, en argumentatief schrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Participatie: voldoende/onvoldoende
Analyse-opdrachten (30%)
Groepsreferaat (10%)
Denkdossier/eindpaper (60%)

Weging

Zie “toetsing”.

Herkansing

Bij een onvoldoende als eindresultaat kan het onderdeel denkdossier/eindpaper (60%) en indien noodzakelijk een schriftelijke opdracht met een onvoldoende resultaat herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aanbevolen: Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. 3e (uitgebreide) editie. London/New York: Routledge, 2015.

 • Boekpublicaties op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek of digitaal te raadplegen via Brightspace

 • Artikelen online beschikbaar via Brightspace.

 • Verschillende literaire teksten. Bekendmaking ieder jaar wisselende titels via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-