Prospectus

nl en

Cinema: Complex Narratives

Course
2022-2023

Toegangseisen

Minstens een inleidende cursus filmanalyse of -theorie.

Beschrijving

In dit college bestuderen we de toenemende complexiteit van filmnarratieven binnen het veranderende medialandschap sinds eind jaren ’90. Waar de discussie over postmodernisme in film vooral wordt ingegeven door literatuurwetenschappelijke en kunsthistorische tradities, is de discussie over narratieve complexiteit vooral geïnspireerd door ontwikkelingen op het gebied van digitale media, cognitieve (film)theorie, systeemtheorie, en het denken over de relatie tussen mens en techniek. Wij verkennen in deze cursus cinematische complexiteit vanuit verschillende invalshoeken en staan stil bij hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Aan de orde komen onder meer de discussies over puzzelfilms, netwerk en modulaire narratieven, mind-games, ruimtelijke vertelling (games), complexe systemen, en compact cinema.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van het debat over narratieve complexiteit in cinema vanuit een historisch en theoretisch perspectief;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes en thema’s van narratieve complexiteit in film en de belangrijkste theoriën hierover;

  • is de student in staat stijlkenmerken, vertelprocédé’s, en typerende cinematografische technieken behorende tot narratieve complexiteit te herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste (film-)theoretische opvattingen hierover herkennen, begrijpen en parafraseren;

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een complexe narrative tekst wordt gesitueerd en geïnterpreteerd;

  • is de student in staat zelfstandig relevante secundaire literatuur te vinden en in de paper te verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met wekelijkse mondelinge presentaties.

Toetsing en weging

Toetsing

Paper

Weging

100%

Herkansing

n.b.t.m.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-