Prospectus

nl en

BA Duits Verplicht Buitenlandverblijf

Course
2022-2023

Voor alle studenten van de opleiding is een verplicht buitenlandverblijf in het tweede semester van het tweede studiejaar gepland. Je volgt 25 EC aan vakken aan een Duitstalige universiteit.

Het individuele studieprogramma wordt vooraf in een Learning Agreement vastgelegd dat door de Examencommissie goedgekeurd moet worden. De docenten helpen graag bij het kiezen van de vakken aan de Duitse/Oostenrijkse universiteiten.

Wie om gegronde redenen niet naar het buitenland kan gaan, kan vrijstelling aanvragen bij de Examencommissie. Redenen kunnen zijn gezondheidsproblemen, maar ook bv. zorgtaken.