Prospectus

nl en

Geschichte und Erinnerung in Deutschland

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor BA-studenten Duitse taal en cultuur. Om deel te nemen moeten studenten tenminste de vakken ‘Das Eigene und das Andere’en ‘Krise und Kritik’ uit jaar 1 succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

Die moderne deutsche Geschichte ist geprägt von politischer Diskontinuität und gesellschaftlichem Wandel: Allein im Zeitraum zwischen 1871 und 1949 entstanden nicht weniger als fünf unterschiedliche deutsche Staaten. Diese ständigen Umbrüche haben zu einer historischen Kultur geführt, die die Vergangenheit als Orientierungspunkt für deutsche Identität betont. Dieser Kurs bietet daher nicht nur einen Überblick über die deutsche Geschichte seit dem Kaiserreich, sondern behandelt zugleich den Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen Vergangenheit.

Aufbauend auf konkreten Fallstudien befassen wir uns in diesem Kurs mit der politischen und gesellschaftlichen Struktur der verschiedenen deutschen Staaten und setzen wir uns mit zentralen historiographischen Deutungskonzepten auseinander: Stellt die moderne deutsche Geschichte tatsächlich einen ‘Sonderweg’ dar? Wie verhalten sich deutsche Staats- und Nationsbildung zu Entwicklungen in anderen europäischen Gesellschaften? Welche Rolle spielen die deutschen Geisteswissenschaften in diesen Prozessen und wie beeinflussen sie öffentliche Diskussionen über die deutsche Geschichte?

Als Tutorial zur Vorlesung Cultural Memory of World War I&II ist dieser Kurs als Vertiefungsseminar für Germanistikstudierende konzipiert.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zijn studenten

 • vertrouwd met de belangrijkste ontwikkelingen in de Duitse geschiedenis sinds 1871;

 • vertrouwd met de belangrijkste ontwikkelingen in de Duitse herinneringscultuur;

 • vertrouwd met de belangrijkste historiografische concepten op het gebied van de moderne Duitse geschiedenis;

 • in staat een relevante onderzoeksvraag te formuleren en uit te werken;

 • in staat de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in correct Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten tijdens het semester (10%)

 • Mondelinge presentatie (20%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

 • Schriftelijke opdrachten tijdens het semester (10%)

 • Mondelinge presentatie (20%)

 • Werkstuk (70%)

Herkansing

Alleen het werkstuk kan herkanst worden. Om het vak af te sluiten, moeten het werkstuk en het gemiddelde eindcijfer voldoende zijn (minimaal 5,5).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te bestuderen literatuur wordt op Brightspace aangekondigd en ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen

Geen.