Prospectus

nl en

The Germanic Sandwich. German, Dutch and English

Course
2022-2023

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als de onderdelen Fundament 1 en Inleiding Taalwetenschap met goed gevolg zijn afgerond. Voor niet-studenten Duits: goede passieve kennis van het Duits.

Beschrijving

Deutsch, Niederländisch und Englisch bilden das ‘germanische Sandwich’, ein Trio eng verwandter Sprachen. Dabei sind die Unterschiede zwischen den drei Sprachen genauso faszinierend wie die Gemeinsamkeiten. In diesem Seminar kontrastieren wir das Deutsche in verschiedenen Aspekten mit seinen zwei Schwesternsprachen. Was ist ungewöhnlich an “Herbst”, “strengths” und “fnuikend”? Warum haben die Wörter “Zaun”, “town” und “tuin” eine so unterschiedliche Bedeutung? Wieso heißt es auf Deutsch “Rotwein” und auf Niederländisch “rode wijn”, und wie ist das mit “red wine”? Warum löst “ich bin am Kochen” ein grammatisches Problem, und wie haben die anderen zwei Sprachen das gelöst?
Das Seminar hilft beim Verstehen sprachwissenschaftlicher Fragen und Methoden, aber auch beim Lernen der deutschen Sprache.

Leerdoelen

De studenten

  • kunnen reflecteren over de overeenkomsten en verschillen tussen het Duits, het Nederlands en het Engels en deze in linguïstische terminologie beschrijven

  • beschikken over een basale kennis van taalwetenschappelijke methodes en terminologie en kunnen deze toepassen in de vergelijking van de drie Germaanse talen Duits, Nederlands en Engels

  • beschikken over inzichten in de variatie tussen verwante talen en kunnen deze inzichten gebruiken om (met Nederlands of Engels als moedertaal) hun beheersing van de Duitse taal te verbeteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing:

  • Actieve deelname college: 5%

  • Huiswerkopdrachten 45%

  • Tentamen: 50%

Weging

  • Zie onder Toetsing

  • Het tentamen moet tenminste een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing:

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.