Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Introduction to Religious Studies

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met religiewetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoek kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende culturen, in heden en verleden, met als doel meer inzicht te krijgen in oorsprong, functie, betekenis en praktijk van religie of aspecten daarvan. De cursus biedt een introductie tot de geschiedenis van het vakgebied en behandelt kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden die momenteel een rol spelen in de religiewetenschap.

Leerdoelen

Na afloop van de collegereeks zijn de studenten in staat om: de geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de religiewetenschap te karakteriseren; onderzoeksvragen te koppelen aan specifieke methoden van onderzoek; religieuze verschijnselen en thema’s te relateren aan kernbegrippen en theorieën; wetenschappelijk materiaal zelfstandig samen te vatten en kritisch te bespreken; een heldere en goed beargumenteerd schriftelijk antwoord te formuleren op vragen betreffende het vakgebied.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met korte (open) invulvragen en enkele essayvragen

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte (open) invulvragen en enkele essayvragen

Weging

Tussentoets na blok 1 (40%) en eindtoets na blok 2 (60%).
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de gehele stof, dus beide deeltoetsen tezamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Hillary P. Rodrigues and John S. Harding. Introduction to the Study of Religion. London: Routledge, 2009.

  • Verdere literatuur wordt opgegeven tijdens het eerste college.

Inschrijven

BA1 studenten Religiewetenschappen worden ingeschreven door de Onderwijsadministratie Vrieshof.

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen