Prospectus

nl en

Religion and Media

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een laboratorium voor media-experimenten op het terrein van religie door studenten. De cursus bestaat uit een drietal projecten waaraan iedere student een bijdrage levert: (1) een blogproject, (2) een krantenartikelproject, en (3) een audiovisueel project. Voor het blogproject schrijft iedere student twee blogs, bijvoorbeeld voor het Leiden Religie Blog of het Leiden Islam Blog. Voor het krantenartikelproject schrijft iedere student een achtergrondverhaal voor een nationale of lokale krant of voor een opinieweekblad. Het audiovisueel project is een groepsopdracht met keuze bijvoorbeeld uit: podcast, rap, striptekening of infographics.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

 • Individueel en in samenwerkingssituaties informatie op het terrein van religie te identificeren en te ordenen voor communicatie- en mediadoeleinden;

 • Op basis van deze informatie een heldere, toegankelijke en goed opgebouwde schriftelijke presentatie te geven in de vorm van blogs en achtergrondverhalen, gericht op een breed publiek van specialisten en niet-specialisten;

 • Informatie op overtuigende wijze met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken mondeling te presenteren of te visualiseren;

 • Een planning te maken voor een gezamenlijk project, samen te werken met mede-studenten en op constructieve wijze feedback te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Twee blog posts (40% van het eindcijfer)

 • Achtergrondverhaal (40% van het eindcijfer)

 • Audiovisueel project (20%)
  Alle toetsingopdrachten moet worden ingediend. Alleen als aan alle toetsingsopdrachten is voldaan, wordt een eindcijfer berekend.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Bij onvoldoende is herkansing van blogs en achtergrondverhaal op nieuw onderwerp mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • De algemene literatuur voor de cursus wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

 • Verdere literatuur varieert per student en is afhankelijk van onderwerp van blogs en achtergrondverhaal.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Deze cursus staat open voor studenten met een academische interesse in het onderwerp. Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Religiewetenschappen voorrang.