Prospectus

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Course
2022-2023

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Let op: Deze cursus is onderdeel van de Minor Latijns-Amerikastudies en de Minor Tweedetaalverwerving. Minor studenten kunnen zich tot 1 augustus zelf inschrijven voor de cursus. De overgebleven plaatsen zijn vanaf 1 augustus beschikbaar voor studenten die alleen deze cursus willen volgen.

Beschrijving

Dit is de eerste van de twee taalvaardigheid cursussen in het Spaans in het kader van de Minor in Latijns-Amerikaanse Studies.
Het is een communicatieve taalvaardigheid cursus Spaans waarbij alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, gesproken productie en gesproken interactie), met inbegrip van grammatica en woordenschat, zijn geïntegreerd.
De cursus volgt de criteria van de Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR). De seminars zijn ontworpen volgens de actieaanpak en de vaardigheid behorend tot niveau A2. Tijdens de seminars zullen alle onderwerpen door middel van schriftelijke en mondelinge teksten, video of audio fragmenten en rollenspelen worden besproken. Studenten werken individueel, in tweetallen of kleine groepen. Een actieve houding van studenten ten aanzien van de voorbereiding en participatie tijdens de seminars is van cruciaal belang om aan de leerresultaten van de cursus te voldoen.

Leerdoelen

Deze cursus behandelt de belangrijkste vaardigheden van luisteren, spreken (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie), lezen en schrijven. Tegen het einde van de cursus zullen de studenten de A2 niveau in de genoemde vaardigheden hebben bereikt op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

My Timetable

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 40% en eindtentamen: 40%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien het eindcijfer 5,4 of minder is, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van
deelcijfers. Voldoende met een 6.

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 40% en eindtentamen: 40%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien het eindcijfer 5,4 of minder is, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van
deelcijfers. Voldoende met een 6.

Herkansing

Herkansing: Het telt voor 100% van de cijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Gente hoy 1. Libro del alumno. Ed. Difusión.

 • Gente hoy 1. Libro de trabajo. Ed. Difusión.

 • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

 • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.