Prospectus

nl en

Inleiding Kansrekening

Course
2022-2023

Toegangseisen

Basisbegrippen uit de analyse en de combinatoriek.

Beschrijving

Doel van het vak is het ontwikkelen van inzicht in en begrip voor wiskundige structuren in situaties waarbij toeval en onzekerheid een rol spelen. De eerste helft van het college gaat over kansruimten, kansverdelingen en stochastische variabelen. Hierbij komen onder andere de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling aan bod. De tweede helft van het college behandelt de theorie van Markovketens.

Leerdoelen

Kennismaken en leren werken met basisbegrippen en basisconcepten uit de kansrekening.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroep en huiswerk.

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit huiswerk (20%), en een schriftelijk (her)tentamen (80%). Het huiswerk telt als een praktische oefening, waarvoor geen herkansing mogelijk is. Om het vak te halen moet het cijfer van het (her)tentamen minimaal 5 zijn, en het (onafgeronde) eindcijfer minimaal 5.5. Er is geen minimumcijfer voor het huiswerk nodig om toegelaten te worden tot het (her)tentamen.

Literatuurlijst

G. Grimmett and D. Welsh, Probability, An Introduction (2nd. ed.), Oxford University Press, Oxford, 2014.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Contact gaat via Brightspace

Opmerkingen

Tijdens het college wordt informatie uitgewisseld via Brightspace