Prospectus

nl en

Molecular Biology for Physicists

Course
2022-2023

Toegangseisen

Interesse aan bio-processen

Beschrijving

De moderne life sciences is al lang niet meer alleen het domein van biologen, maar ook van chemici, mathematici en fysici. Het dus essentieel om fysici die geïnteresseerd zijn in aspecten van het leven in te wijden in de elementaire kennis van de cel en biomoleculen. Het college “Moleculaire Celbiologie” behandelt zowel moleculair-genetische en celbiologische onderwerpen als ook cellulaire signaleringsprocessen. Het college wordt ingeleid met algemene celbiologische facetten en afgesloten met het ziektebeeld kanker, waarin alle diverse behandelde onderwerpen aan bod zullen komen.

Leerdoelen

Kennis:

 • de opbouw van de cel, en haar hoofcomponenten: membranen, organellen, cytoskeleton, DNA, eiwitten.

 • soorten van cellen, prokaryoot, eukaryoot, virus, multi-cellulaire organismen

 • stemcellen

 • chemische interacties die voor de energievoorziening van de cel, de genetica, de regulatie van cel-processen nodig zijn

 • kankergenese en virus life-cycli
  Begrip:

 • een voorbeeld voor een biologische feedbackcyclus begrijpen: Kunnen uitleggen welke factoren in principe bijdragen en aan een voorbeeld kunnen uitleggen

  • de methode van moleculair biologisch onderzoek begrijpen en uit de beperkingen daarvan de voortgang van biologische kennis kunnen inschatten
 • cel-deling: asymmetrische deling, determinanten van directionality
  Conceptualisatie:

 • hoe verschilt de manier van denken in de biologische wetenschappen van de natuurkunde en hoe ermee om te gaan

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing en weging

Tentamen.

Literatuurlijst

“Molecular Cell Biology, ninth edition” van Lodish et al. ( ISBN-13: 978-1319208523
ISBN-10: 1319208525 )
check eventueel voor begin van de cursus de info nog een keer, eventuel is er een nieuwere uitgave van het boek, of wij switchen naar een ander boek en kijk ook wat de Leidse Fles aanbied.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Contact

Docent: Dr.Martina Huber

Opmerkingen

Geen